Vrouwen in het Leger

Werken Bij

NRC deed in het weekendinterview van 25/26 juni 2021 verslag over ‘Vrouwen lopen op hun tenen bij defensie’ naar aanleiding van het uittreden van enkele vrouwelijke officieren met een hoge officiersrang: Gwenda Nielen en Claudia Redout. Beide voormalige luitenants-kolonel beschrijven een cultuur, waarin de vrouw in de krijgsmacht zich extra moet bewijzen maar niet gelijkwaardig wordt behandeld. Bestuursvoorzitter Kapitein Harm Slomp van het Leger des Heils breekt een lans voor deze vrouwen.

Het Leger des Heils in Nederland voelt een sterke verwantschap met de Nederlandse krijgsmacht. Als organisatie met meer dan 6.000 betaalde medewerkers en duizenden vrijwilligers, kent het Leger des Heils gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in de hele organisatie, ook in de top. De Nederlandse commandant is vrouw evenals de chef van de staf (Chef-secretaris). Vijftien van de 36 topfunctionarissen in de Leger des Heils hulpverlening zijn vrouwen.

Het Leger des Heils heeft vanaf de start (in de 19e eeuw) voordeel gehad van de essentiële rol van het oprichtersechtpaar William en Catherine Booth. William werd weliswaar de Generaal, maar Catherine had op veel fronten een bepalende invloed zodat vrouwen als officier konden worden benoemd en ook als voorganger in de kerkelijke gemeenten konden preken. Dat is altijd zo gebleven.

Wij willen langs deze weg onze steun betuigen aan deze twee competente vrouwelijke officieren, die zich volledig op hun legercarrière hebben gericht en na een lange periode van frustratie de moed hebben opgegeven in de strijd voor gelijkwaardigheid.

Anno 21e eeuw kan geen enkele organisatie het zich veroorloven om vrouwen geen gelijkwaardige kansen te bieden en daarmee 50% van de talentvolle beroepsbevolking buiten beschouwing te laten.

Daarom doen wij een oproep aan de legerleiding van de Nederlandse krijgsmacht om werk te maken van doorstroming van vrouwelijke officieren naar hogere functies.

Kapitein Harm Slomp

Bestuursvoorzitter
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Jeugdbescherming en Reclassering

Kijk ook eens naar onze vacatures: www.legerdesheils.nl/vacatures

Op de foto: kolonel Donna Evans, chef-secretaris