Muziek

Muziek speelt sinds jaar en dag een belangrijke rol in de manier waarop het Leger des Heils haar geloof beleeft. In de ruim 140 jaar dat het internationale Leger des Heils bestaat, is dan ook een enorme schat aan eigen liederen en muziekstukken opgebouwd. Deze hebben altijd op heel kenmerkende wijze uiting gegeven aan ons geloof en de opdracht die daarin doorklinkt: het Evangelie van Jezus Christus uitdragen en in zijn naam menselijke nood lenigen. Het Leger des Heils heeft een eigen liederenbundel met veel eigen liederen geschreven door componisten en dichters die onderdeel uitmaken van de Leger des Heils organisatie. Daarnaast heeft het Leger des Heils veel muzikale initiatieven en onderdelen. Hieronder een kort overzicht:
image

Groepen en evenementen

Amsterdam Staff Songsters

De Amsterdam Staff Songsters is hét toonaangevende koor van het Leger des Heils in Nederland. Het bestaat uit heilssoldaten vanuit heel het land. De naam ‘Amsterdam Staffsongsters’ (of Stafkoor) stamt nog uit de tijd dat het nationaal hoofdkwartier (hoofdkantoor) van het Leger in Amsterdam gevestigd was. Tegenwoordig staat dat in Almere, waar wekelijks door het koor wordt gerepeteerd. Eén keer per maand trekt het koor het land in om optredens te verzorgen in verzorgingshuizen, opvangcentra, gevangenissen, enzovoort, of tijdens de samenkomst (kerkdienst van het Leger des Heils). Het repertoire is zeer afwisselend: van moderne gospel tot klassieke koormuziek. De boodschap die de Songsters met hun liederen uitdragen, is dat God van iedereen houdt en dat er eeuwig leven is voor wie in Hem gelooft!

Amsterdam Staff Band

Naast de Staff Songsters is er de Amsterdam Staff Band, de landelijke brassband van het Leger des Heils. Deze band met zijn rijke geschiedenis is zowel nationaal als internationaal bekend. De musici werken regelmatig mee aan activiteiten van het Leger, maar ook aan radio- en televisieprogramma’s en cd-opnamen. Alle leden van de Staff Band zijn, net als de Staff Songsters, heilssoldaat en ze komen uit alle delen van ons land.

J-Unit Choir

Het J-Unit Choir is het landelijke gospelkoor van het Leger des Heils. Het bestaat uit een enthousiaste groep jonge zangers die door middel van muziek het Evangelie van Jezus Christus wil uitdragen. J-Unit wordt begeleid door een eigen band en zingt diverse soorten gospelmuziek. Het koor verleent regelmatig medewerking aan (jongeren)diensten, maar heeft ook een geheel eigen programma. In beide gevallen brengen de jongeren van J-Unit de boodschap van het Evangelie met veel power en enthousiasme. 

Nationale Jeugdbrassband

Om een nieuwe impuls te geven aan brassmuziek binnen het Leger des Heils wil het Leger jongeren de kans geven om op niveau te musiceren in een echte Leger des Heils Brassband. Een band met leuke en uitdagende muziek, waar je je vrienden kunt ontmoeten en waar je je liefde voor Jezus kunt uitdragen. Dit is de basis van de nieuwe Nationale Jeugd Brassband. Een landelijk orkest dat, net als de Regionale Jeugd Brassbands tot nu toe, één keer per maand bij elkaar komt om te repeteren en concerten te geven. Dat gaat de nieuwe band doen in het hele land.

School of Performing Arts (SPA)

Iedere zomer wordt in Lunteren de School of Performing Arts (SPA) gehouden. In deze kampweek krijgen jongeren, in de leeftijd van negen tot en met vijfentwintig jaar, les in brassmuziek, praisemuziek, koorzang, dans of theater. Daarnaast krijgen zij bijbelstudie, muziektheorieles, sport en spel. De week wordt afgesloten met een uitvoering voor familie, vrienden en andere belangstellenden.

Najaarsfestival

Een jaarlijks hoogtepunt voor muziekliefhebbers is het avondprogramma van het Najaarsfestival. Het is een evenement waarbij mensen van binnen én buiten het Leger komen luisteren naar de grote schat aan muziek die zo kenmerkend is voor onze organisatie.

Zangers- en Brassweekend

Elk jaar, het tweede weekend van september, vindt in Lunteren het Zangersweekend of het Brassweekend plaats. Dit weekend is bedoeld voor zangers en muzikanten die deel uitmaken van een plaatselijk koren of brassbands van het Leger des Heils. Tijdens dit weekend wordt er nieuwe muziek ingestudeerd en is er voldoende tijd om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Op zondag is er een inspirerende samenkomst. Voor het weekend worden internationale musici uitgenodigd.

Femke (13)

"Ik ben nu drie keer meegeweest naar SPA (School of Performing Arts) en heb tot nu toe elke keer voor het onderdeel zang gekozen. Wat ik zo leuk vind aan SPA is dat je er heel veel leuke mensen leert kennen. Toen ik er voor het eerst was, kende ik nog niemand en toen dacht ik wel ‘wow, wie zijn al die mensen?’. Nu voel ik me echt thuis."

Korpsen en muziek

Binnen de korpsen van het Leger des Heils speelt muziek ook een belangrijke rol. Als ondersteuning in de diensten op zondag, maar ook als activiteit doordeweeks. Activiteiten die je kunt tegenkomen in een korps zijn bijvoorbeeld:

Muziekkorps

Het muziekkorps is zo’n beetje het ‘kerkorgel van het Leger des Heils’: het zorgt tijdens samenkomsten voor de begeleiding van de samenzang. Meestal brengt het muziekkorps ook één of enkele muziekstukken afzonderlijk ten gehore.

Jeugdmuziekkorps

In het plaatselijke jeugdmuziekkorps worden jonge mensen opgeleid om een brassinstrument te spelen. Later kunnen zij lid worden van het muziekkorps voor volwassenen.

Zangbrigade (zangkoor)

De zangbrigade ondersteunt de samenzang en introduceert nieuwe liederen. Ook zingt het koor vaak één of enkele liederen apart.

Open zang- en muziekgroepen

Als u geen lid bent van het Leger des Heils, kunt u in een van deze groepen komen zingen of musiceren.

Kinderkoor

Enkele korpsen hebben ook een kinderkoor. Door het zingen van eenvoudige liederen kunnen kinderen op hun eigen wijze uiting geven aan hun geloof.

Praiseband

De praiseband is een groep die eigentijdse muziek ten gehore brengt. Soms begeleiden zij de zang in de samenkomst. Meestal bestaat zo’n band uit één of meer zangers of zangeressen en een band (slagwerk, gitaren en keyboard).