Pleegouders gezocht

Kinderen hebben een stabiele omgeving nodig om op te groeien. Maar duizenden jongens en meisjes leven in een onveilige situatie. Wij zoeken pleegouders in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland voor deze kwetsbare kinderen. Kun jij een kind een thuis bieden?

Hoe word ik pleegouder?

Pleegouders bieden kinderen en jongeren de veiligheid, geborgenheid en verzorging die ze nodig hebben. Pleegouderschap heeft impact op je gezinsleven en het is geen gemakkelijke taak. Pleegkinderen hebben vaak een moeilijke tijd achter de rug en moeten wennen aan de nieuwe situatie. Daarom is het worden van pleegouder niet zomaar en stap. 

Als pleegouder moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Je bent minimaal 21 jaar;
  • Je kunt een stabiele leefsituatie bieden;
  • Wij screenen aan de hand van het kwaliteitskader;
  • Je krijgt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming;
  • Het Leger des Heils is een christelijke voorziening voor pleegzorg. We staan open voor alle pleegouders. Wel verwachten we dat pleegouders respect hebben voor onze christelijke identiteit.

Informatiebijeenkomst

Als je pleegouder wilt worden kun je een informatiebijeenkomst over pleegouderschap volgen. Bent je na de bijeenkomst enthousiast en wil je pleegouder worden? Dan kun je je aanmelden. Vervolgens plannen wij een kennismakingsgesprek. Daarna volgt een pleegzorgcursus. 

Informatiepakket

Vraag hier een pleegzorg informatiepakket aan. 

Wist je dat...

  • Je een test kunt doen om te ontdekken wat jij voor een pleegkind kunt betekenen? Klik hier. 
  • Het worden van pleegouders niet alleen voor stellen is? Ook alleenstaanden kunnen pleegouder worden. 
  • Je veel informatie over pleegzorg kunt vinden op www.pleegzorg.nl?