Informatie voor ouders

Als uw kind niet meer thuis kan of mag wonen kan Pleegzorg een (soms tijdelijke) oplossing bieden.

Uithuisplaatsing heeft veel impact op u, uw kind en uw gezin. Wanneer uw kind in een pleeggezin geplaatst wordt, proberen wij u samen met andere betrokkenen zoals een gezinsvoogd, zoveel als mogelijk en wenselijk is te betrekken bij de plaatsing. Voorafgaand en tijdens de plaatsing zullen we geregeld contact met u onderhouden en u door middel van evaluatiebesprekingen op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind.

Bij de start van een plaatsing ontvangen ouders een informatiefolder. Heeft u toch nog vragen dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.