Gezinsgericht intensief samenwerken aan een veilige toekomst.

Kort & Krachtig

Gezinsgericht intensief samenwerken aan een veilige toekomst.

Kort & Krachtig wordt ingezet wanneer de ontwikkeling van kinderen binnen een gezin ernstig wordt bedreigd en er op korte termijn meer inzicht nodig is. Er is sprake van een onder toezichtstelling of een dwang-kader vanuit de verwijzer.

Direct aanmelden voor verwijzers

Zoek zorgregio
Overzicht
Regio Noordoost

Bureau Trajectmanagement is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 088-0652288 en trajectmanagement.no@legerdesheils.nl 

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.
Regio Oost

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM) via 088 065 6700 of per e-mail: Oost.btm@legerdesheils.nl

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Regio Zuidoost

De regio Zuidoost bestaat uit Limburg, Oost-Brabant en Nijmegen. 
Leger des Heils Zuidoost
 is actief in de centrumgemeenten Eindhoven, Heerlen, Helmond, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Venlo. 

Verwijzers kunnen voor informatie en het aanmelden van cliënten voor voorzieningen waarvoor een verwijzing nodig is, contact opnemen met Bureau Trajectmanagement (BTM) van Leger des Heils Zuidoost. Dit geldt ook voor nieuwe cliënten die zichzelf willen aanmelden.

BTM is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 14.00 uur:

tel. 088-06 56 135 zo.btm@legerdesheils.nl.

Voor algemene informatie, bijvoorbeeld over het doneren van kleding en andere goederen, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met het bedrijfsbureau in Eindhoven | tel. 040-239 31 60 | of het bedrijfsbureau in Maastricht | tel. 088-065 61 40 |.

Regio Noordwest

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur op 088 065 29 00 en via nw.btm@legerdesheils.nl of vul onderstaand formulier in.Bij BTM kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Regio Midden-Nederland

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

Regio Rijnmond Zuidwest

Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur bereikbaar via 088 06 55 111 en via btm.rzw@legerdesheils.nl. 

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Goodwillcentra Amsterdam

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op 088 – 0654825 en via btm.gwca@legerdesheils.nl. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

Onze aanpak

Het traject wordt uitgevoerd door twee SKJ- geregistreerde medewerkers van W&G; een coach voor het gezin en een coach voor de jeugdigen. De medewerkers van Kort & Krachtig zijn tien tot twaalf weken in het gezin aanwezig om intensieve hulp te bieden. De begeleiding is er op gericht inzicht te krijgen op de ontwikkelingsbedreigingen en wat er voor nodig is om deze op te heffen. Hierbij is aandacht voor de verschillende leefgebieden. Aan het einde van het traject is duidelijk welke mogelijkheden er binnen het gezin zijn om ontwikkelingsbedreigingen op te heffen en welke hulp nodig is om het gezin daarbij te ondersteunen.

Meer informatie

Voor wie is Kort & Krachtig?

Kort & Krachtig richt zich op gezinnen met meervoudige en complexe problemen, waarbij één of meerdere jeugdigen (voorlopig) onder toezicht zijn gesteld en waarbij directe inzet ter afwending/verkleining van de ontwikkelingsbedreigingen noodzakelijk is voor het borgen van de veiligheid. Bij één of beide ouders is sprake van problematiek op verschillende levensgebieden die hun zelfredzaamheid aantast.

Hoelang duurt een traject?

De coaches van Kort & Krachtig zijn tien tot twaalf weken in het gezin aanwezig om intensieve hulp te bieden. Gedurende het hele traject is er intensieve betrokkenheid van een gedragswetenschapper en wordt er nauw samengewerkt tussen de coaches van Kort &Krachtig en de jeugdbeschermer.

Hoe snel kan een traject starten?

Het traject start zo spoedig mogelijk na de aanvraag van de jeugdbescherming (of casemanager), waar mogelijk binnen 1 week (uiterlijk 2 weken) na de aanmelding.

Wat zijn de kosten?

Het tarief bedraagt €98,- per uur. Een gemiddeld traject duurt zo'n 150 uur.