Kinder- en jeugdcoaching

Samen werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling

Sommige kinderen krijgen door omstandigheden thuis niet altijd wat ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een kinder- en jeugdcoach kan dan ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Ouders van kinderen die kinder- en jeugdcoaching hebben gehad, zijn positief over de psychosociale vaardigheden van hun kind, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Kinderen en jeugdigen zijn ook positief over de hulp die ze hebben ontvangen.

Kinder- en jeugdcoaching bij het Leger des Heils

Een kinder- en jeugdcoach biedt kinderen en jongeren tussen de 3 en 18 jaar individuele begeleiding. Een keer per week of per twee weken gaan de coach en het kind spelenderwijs aan de slag. De coach haalt het kind op en gaat met hem of haar naar een kindvriendelijke (kantoor)ruimte. Tijdens de coaching leren kinderen en jongeren bijvoorbeeld om voor zichzelf op te komen en om te gaan met emoties. De coach houdt altijd rekening met de behoeften en interesses van het kind of de jongere en bepaalt aan de hand daarvan de thema’s voor de hulpverlening.

Kinder- en jeugdcoaching kan zowel als los traject ingezet worden als in combinatie met hulpverlening aan ouder(s) of verzorger(s). De regie ligt zoveel mogelijk bij het kind of de jeugdige maar de ouders worden altijd betrokken. Samen wordt er gekeken hoe het kind of de jeugdige een zo optimaal mogelijke ontwikkeling door kan maken. Ook het netwerk (waaronder school) van het kind of de jeugdige wordt betrokken. Duur en frequentie van de hulpverlening worden bepaald in overleg met de jeugdige en diens ouders/verzorgers.

Coaching voor kinderen en jeugdigen in complexe gezinnen

Kinder- en jeugdcoaching wordt ingezet bij kinderen in een complexe thuissituatie. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van echtscheiding, fysieke of psychische verwaarlozing of uithuisplaatsing. De coaching wordt ingezet voor jeugdigen (3-18 jaar) uit gezinnen met meervoudige en complexe problematiek.

'De beleving, het verhaal en de behoefte van het kind zijn leidend in het hele traject' – Astrid, kinder- en jeugdcoach

Wat doet een coach voor kinderen en jeugdigen?

Een kinder- en jeugdcoach is een SKJ-geregistreerde professional die extra getraind is in het communiceren met kinderen en jeugdigen. De coach heeft regelmatig contact met collega’s uit het hele land die ook kinder- en jeugdcoach zijn om elkaar te inspireren en ervaringen uit te wisselen. De coach fungeert als vertrouwenspersoon voor het kind of de jeugdige. Door middel van verschillende activiteiten leert het kind of de jeugdige nieuwe vaardigheden, die ze kunnen toepassen in dagelijkse situaties, waardoor hun welbevinden toeneemt.

Direct aanmelden voor verwijzers

Zoek zorgregio
Overzicht
Regio Noordoost

Bureau Trajectmanagement is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 088-0652288 en trajectmanagement.no@legerdesheils.nl 

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.
Regio Oost

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM) via 088 065 6700 of per e-mail: Oost.btm@legerdesheils.nl

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Regio Zuidoost

De regio Zuidoost bestaat uit Limburg, Oost-Brabant en Nijmegen. 
Leger des Heils Zuidoost
 is actief in de centrumgemeenten Eindhoven, Heerlen, Helmond, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Venlo. 

Verwijzers kunnen voor informatie en het aanmelden van cliënten voor voorzieningen waarvoor een verwijzing nodig is, contact opnemen met Bureau Trajectmanagement (BTM) van Leger des Heils Zuidoost. Dit geldt ook voor nieuwe cliënten die zichzelf willen aanmelden.

BTM is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 14.00 uur:

tel. 088-06 56 135 zo.btm@legerdesheils.nl.

Voor algemene informatie, bijvoorbeeld over het doneren van kleding en andere goederen, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met het bedrijfsbureau in Eindhoven | tel. 040-239 31 60 | of het bedrijfsbureau in Maastricht | tel. 088-065 61 40 |.

Regio Noordwest

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur op 088 – 065 2920 en via nw.btm@legerdesheils.nl of vul onderstaand formulier in.Bij BTM kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Regio Midden-Nederland

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

Regio Rijnmond Zuidwest
Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur bereikbaar via 088 06 55 111 en via btm.rzw@legerdesheils.nl.

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.
Goodwillcentra Amsterdam

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op 088 – 0654825 en via btm.gwca@legerdesheils.nl. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

Bekijk onze locaties

5 locaties