Kinder- en jeugdcoaching

Coaching op sociaal-emotioneel gebied

Onze kinder- en jeugdcoaches zijn er om kinderen en jongeren (van 3 tot 18 jaar) te begeleiden op sociaal-emotioneel gebied. Sommige kinderen krijgen, door omstandigheden thuis, niet altijd wat ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De kinder- en jeugdcoach ondersteunt daarbij. 

Onze aanpak

Onze coaches begeleiden kinderen en jongeren één op één. Zij gaan wekelijks spelenderwijs met het kind of de jongere aan de slag. Dit doen ze in een passende en veilige omgeving. De kinderen en jongeren leren voor zichzelf op te komen en om te gaan met emoties. Doel is dat ze kennis en vaardigheden opdoen die van belang zijn in hun verdere groei en ontwikkeling, zodat ze aansluiting vinden in de maatschappij en vicieuze cirkels worden doorbroken. 

Klik hier voor onze zorglocaties.

Beschikbaar via

toon kaart

Regio Noordoost

Provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Noordwest Overijssel (IJsselland) en de Noordoostpolder.

Regio Oost

Provincies Overijssel (regio Twente) en Gelderland (exclusief omgeving Nijmegen).

Regio Zuidoost

Provincies Limburg en Noord-Brabant (exclusief West-Brabant), en omgeving Nijmegen.

Regio Noordwest

Provincie Noord-Holland (exclusief Gooi en Vechtstreek) en omgeving Den Haag.

Regio Midden-Nederland

Provincies Utrecht en Flevoland (exclusief Noordoostpolder) en Gooi en Vechtstreek.

Regio Rijnmond Zuidwest

Provincies Zuid-Holland (exclusief omgeving Den Haag) en Zeeland, en West-Brabant.

Goodwillcentra Amsterdam

Gemeente Amsterdam