Terug naar Thuis

Kortdurende opvang voor jongeren

Terug naar Thuis is kortdurende opvang voor jongeren van 12-21 jaar. Het is een kort, intensief traject om ouders en jongeren op weg te helpen zodat de jongere weer thuis kan wonen. Vanwege verschillende problemen kan een crisissituatie ontstaan waardoor dit tijdelijk niet lukt. Door de zorg voor de kinderen dan over te nemen, kunnen ouders onder begeleiding hun draagkracht en vaardigheden vergroten.

Onze aanpak

Het traject kenmerkt zich door parttime plaatsing op de crisisgroep gecombineerd met gedragstraining en doorbraak van interactiepatronen in de thuissituatie. Doordeweeks verblijft de jongere op de groep, in de weekenden gaat de jongere naar huis en worden er door middel van verschillende interventies opvoedkundige uitdagingen geoefend onder begeleiding van een gezinscoach. Ouders krijgen zo weer grip op de opvoeding. Zij leren de verschuiving te maken van leiden naar begeleiden van hun jongere. De jongeren leren hoe te worden gehoord en begrepen wanneer zij zeggenschap willen over hun eigen ontwikkeling. Zowel ouders als jongere leren vanuit de methodiek geweldloos verzet (NVR) zonder geweld te communiceren, grenzen te stellen en te onderhandelen. Het traject duurt 6-8 weken en nazorg in de thuissituatie is voor een  verlengde periode van 6 weken mogelijk.

Klik hier voor onze zorglocaties.

Beschikbaar via

toon kaart

Regio Noordoost

Provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Noordwest Overijssel (IJsselland) en de Noordoostpolder.