Wachttijden

Regio Midden-Nederland
Domus (Almere-Stad): ongeveer 0-3 maanden
Vast en Verder (Lelystad -  heren): geen
Zij aan Zij (Zeewolde): geen
Vast en Verder Zeewolde (dames): geen
 
Zorgcentrum Buitenhaeghe (Almere-Buiten):
intramuraal / verzorging :minimaal 18 maanden
intramuraal / somatiek (verpleging):minimaal 6 maanden
intramuraal / psycho-geriatrie (verpleging): minimaal 9 maanden
intramuraal / PG+: minimaal 2-4 maanden
dagverzorging: 1-2 weken
aanleunwoning Parkhaeghe: 4 jaar
wijkverpleging: levering binnen 48 uur
aanleunwoning Parkhaeghe: 4 jaar
casemanagement dementie: geen wachttijd
Regio Noordwest

Het hangt van de benodigde zorg af hoeveel tijd er zit tussen aanvraag en start van de zorg. Is de wachttijd langer dan wenselijk, dan bieden we overbruggingszorg, of we kijken hoe je elders geholpen kunt worden. Informatie over actuele wachttijden is verkrijgbaar bij Bureau Traject Management, tel 070 36 05 507 of gld.btminfo@legerdesheils.nl

Regio Noordoost

Het hangt van de benodigde zorg af hoeveel tijd er zit tussen aanvraag en start van de zorg. Is de wachttijd langer dan wenselijk, dan bieden we overbruggingszorg, of we kijken hoe je elders geholpen kunt worden. Voor informatie over actuele wachttijden kun je contact met ons opnemen via 088 - 065 2288 of trajectmanagement.no@legerdesheils.nl.

Regio Oost

Wachttijden regio Oost

Voor meer informatie over wachttijden kunt u contact opnemen met
Bureau Trajectmanagement via 088 065 6719 of per mail:
Regio Twente: 
Tmtwente@legerdesheils.nl
Regio Gelderland: 
btm.gelderland@legerdesheils.nl 

Goodwillcentra Amsterdam
Cliënten die in aanmerking komen voor een plek in de Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen keten in Amsterdam, worden toegeleid via de stedelijke Centrale Toegang.

Toewijzing aan een cluster van voorzieningen vindt plaats op de Veldtafel Instroom. Alle wachtlijsten in de ketens zijn stedelijk geclusterde wachtlijsten, waarin verschillende zorgaanbieders voorzieningen hebben. Hierdoor is er niet langer sprake van wachtlijsten voor specifieke voorzieningen. De clusterwachtlijsten zijn voor ketenpartners inzichtelijk via www.trajectusamsterdam.itforecare.nl
Voor informatie over wachtlijsten kunt u contact opnemen met het Bureau Traject Management (BTM) via  020-6301111.
Regio Rijnmond Zuidwest

Voor informatie over wachtlijsten kunt u contact opnemen met Bureau Trajectmanagement via tel. 088 06 55 111 (tijdens kantooruren) en btm.rzw@legerdesheils.nl

Regio Zuidoost

Voor informatie over wachtlijsten kunt u contact opnemen met Bureau Trajectmanagement via 06-10 32 63 31 en btm.zo@legerdesheils.nl.