Jeugdbescherming

Gedwongen hulpverlening

Ouders zijn verantwoordelijk voor een veilige en pedagogisch verantwoordelijke opvoeding van hun kinderen. Als dit niet lukt, kan een rechter bepalen dat in een gezin gedwongen hulpverlening nodig is. Dan komt jeugdbescherming in beeld.

Jeugdbeschermer Anouk: ‘Geen enkele ouder is perfect, maar wat is de grens, wanneer is ouderschap goed genoeg?’

Onze aanpak

Jeugdbescherming richt zich op de veiligheid van het kind. Doel is om de bedreiging van de ontwikkeling van een kind weg te nemen. Wij begeleiden bij ondertoezichtstellingen, voogdijmaatregelen en drangmaatregelen.

  • Ondertoezichtstelling (OTS)
    Bij een Ondertoezichtstelling krijgt het gezin hulp en toezicht bij de opvoeding. Het kind krijgt een jeugdbeschermer toegewezen die de ouders waar nodig helpt en ondersteunt. Een voorlopige of tijdelijke ondertoezichtstelling (VOTS) duurt drie maanden. Zijn de problemen er dan nog steeds of blijken ze groter dan gedacht, dan volgt een ondertoezichtstelling (OTS). Deze maatregel duurt een jaar.
  • Voogdij
    Wanneer de thuissituatie zo onveilig is dat de ontwikkeling van het kind ernstig in het geding komt, kan de kinderrechter beslissen de voogdij over te nemen. Een tijdelijke voogdijmaatregel duurt maximaal drie maanden. In die tijd heeft de jeugdbeschermer zeggenschap over het kind. De jeugdbeschermer beheert zijn of haar financiën en neemt belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over de plek waar het kind moet wonen. De jeugdbeschermer doet dit uiteraard in overleg met eventuele verzorgers, het kind zelf en het multidisciplinaire team.
  • De drangmaatregel
    De drangmaatregel is een kortdurend en intensief traject. Doel is om rust en stabiliteit in de thuissituatie te creëren en problemen grondig aan te pakken. De jeugdbeschermer helpt hierbij. De drangmaatregel is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is de laatste kans om problemen op te lossen. Wanneer er weinig verbetert, start de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek om de rechter te adviseren welke dwingende maatregelen er nodig zijn. 

Klik hier voor onze zorglocaties.

Normenkader

Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten voldoen aan eisen die zijn vastgelegd in een Normenkader. Denk dan bijvoorbeeld aan recht op inspraak in de hulpverlening. De animatie Waardevolle Zorg van LOC legt in 2 minuten uit wat een normenkader inhoudt.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Direct aanmelden voor verwijzers

Zoek zorgregio
Overzicht
Landelijk

Vragen? Neem contact op met het kantoor voor Jeugdbescherming bij u in de buurt. 

Bekijk onze locaties

14 locaties