Samenwerkingspartners in de jeugdbescherming

Het LJ&R is een van de 16 Gecertificeerde Instellingen (GI's) in Nederland. We werken in opdracht van gemeenten en in samenwerking met uiteenlopende organisaties, nationaal en in sommige gevallen internationaal. GI's zijn door de overheid aangesteld om maatregelen in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming uit te voeren. Alle GI's vallen onder de branchevereniging Jeugdzorg Nederland. Zij bieden jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.

Na een melding bij Veilig Thuis toetst de Raad voor de Kinderbescherming welke hulp en bescherming nodig is om de veiligheid van het kind in het gezin te borgen. Op basis van het advies dat de raad voorlegt aan de rechter, kan de rechter beslissen of LJ&R de maatregel uitvoert die op het kind is gelegd.