Wonen - hulp aan huis

Sommige mensen lukt het niet op het huis op orde te houden. Dit kan huisuitzetting tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen bieden wij diverse vormen van hulp aan.

Langdurige woonbegeleiding

In Balans

In Balans begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat vast te houden. Er spelen meerdere hardnekkige problemen tegelijkertijd, waaronder het ontbreken van woonvaardigheden. Daarnaast is veelal sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen.
Meer over Langdurige woonbegeleiding

Tijdelijke woonbegeleiding

Voortgang

Voortgang begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat vast te houden. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij het ontbreken van woonvaardigheden in het oog springt. Daarnaast is er vaak sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. De dagstructuur ontbreekt, evenals een passende dagbesteding.
Meer over Tijdelijke woonbegeleiding

Woonbegeleiding voor ouderen

Grijs Genoeg(en)

Grijs Genoeg(en) helpt mensen van 55 jaar of ouder die sterk teruggetrokken leven. Mensen die het moeilijk vinden om de dag door te komen, het huis schoon te houden of erop uit te gaan om boodschappen te doen. Mensen die het niet lukt om goed voor zichzelf te zorgen en tegelijkertijd zorg mijden. Veelal spelen psychiatrische problemen en/of verslaving een rol.
Meer over Woonbegeleiding voor ouderen

Bezoek aan huis

Sommige mensen kunnen niet zelf naar het korps komen. Ze zijn te ziek, oud en vaak ook eenzaam. Daarom bezoeken we deze mensen.
Meer over Bezoek aan huis

Intensieve woonbegeleiding met zorg

OGGZ Thuiszorg

OGGZ Thuiszorg begeleidt mensen in de thuissituatie die te kampen hebben met een combinatie van problemen, zoals sociaal isolement, een verslaving en/of een psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Hun woning is in verval geraakt, ze hebben weinig sociale contacten en hebben meestal veel schulden. Ook kunnen somatische problemen of een slechte mate van persoonlijke verzorging een rol spelen.
Meer over Intensieve woonbegeleiding met zorg

Schoonmaak van ernstig vervuilde woningen

Mobiele Schoonmaak

Het mobiele schoonmaakteam van het Leger des Heils helpt mensen die in een ernstig vervuild huis leven. Samen maken we de woning bewoonbaar. Zo kunnen we regelmatig huisuitzettingen voorkomen en maken we de weg vrij voor verdere hulpverlening.
Meer over Schoonmaak van ernstig vervuilde woningen