Hulpaanbod

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

Wijkzorg OGGZ

Wijkzorg OGGZ- Ambulante ondersteuning
Wijkzorg OGGZ- Verpleging & verzorging
Wijkzorg OGGZ- Hulp bij huishouden
Wijkzorg OGGZ- Bijzondere schoonmaak
Wijkzorg OGGZ - Restart - Kortdurend Intensief en crisisinterventie

Jeugd en Gezin

JONGEREN- INTRAMURAAL

OC Middelveld
Het Gein 
De Klif
Zij aan Zij

JONGEREN- (SEMI) AMBULANT

Jongeren Zuidoost  
Jongeren Ambulant 

KIND EN GEZIN

10 voor Toekomst
Naschoolse Dagbehandeling
Crisisopvang Gezinnen

24-uurszorg Volwassenen

LANGDURIGE ZORG

Goodwillburgh
MiddelenBewust
Westburgh
Domus

KORTDURENDE ZORG

DNO Gastenburgh
DNO Zuiderburgh
Majoor Bosshardtburgh
Instroomhuis
Meeting Point
Mobiel Servicecentrum
Winteropvang

Dagbesteding en arbeidsreïntegratie

50|50 Workcenter

Buurt en Vrije Tijd

Bij Bosshardt- Huiskamer van de buurt

Herstel, Ervaringsdeskundigheid

Thuis