Opvoeding

Het Leger des Heils biedt diverse vormen van hulp bij opvoeden aan. Kijk hieronder welke afdeling het beste past bij uw hulpvraag.

Gezinsbegeleiding

'10' voor Toekomst

Bij ‘10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.
Meer over Gezinsbegeleiding

Hulp voor kinderen en jongeren

JongLeren

JongLeren is er voor jeugdigen met een complexe hulpvraag. Door een brede samenstelling van hulpmogelijkheden kunnen wij onze cliënten hulp op maat bieden. Doel is het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige.
Meer over Hulp voor kinderen en jongeren

Kortdurende jeugdopvang

Binnen 6 weken thuis

Binnen 6 Weken Thuis (B6T) is een kortdurend, intensief traject om ouders en jongeren (6-18 jaar) op weg te helpen zodat de jongere aan het eind van het traject weer thuis kan wonen. Door problemen op diverse leefgebieden is er een crisissituatie ontstaan waar zij niet op eigen kracht uit kunnen komen. Door de zorg voor de kinderen tijdelijk uit handen te geven kunnen ouders onder begeleiding hun draagkracht en vaardigheden vergroten.
Meer over Kortdurende jeugdopvang

Pleegzorg

Als een kind tijdelijk in een ander gezin moet opgroeien vinden we het belangrijk dat dit zoveel mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving is. Daarom geven wij de voorkeur aan plaatsing bij familie of bekenden van kind en/of ouders. We onderzoeken goed wat de beste plek is voor het kind.
Meer over Pleegzorg

Tienermoederopvang

Zij aan Zij

Zij aan Zij richt zich op jonge vrouwen die met hun kinderen op straat terecht zijn gekomen, of ongewenst zwanger zijn. We bieden hen een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Samen met de cliënt brengen we de problemen in kaart en stellen doelen om aan te werken.
Meer over Tienermoederopvang

Woontraining voor jongeren

Vast en Verder

Vast en Verder richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend penitentiair programma.
Meer over Woontraining voor jongeren

Zingen met je kind

(Jonge) kinderen zijn dol op muziek en op zingen. Het Leger des Heils biedt cursussen ‘Zingen met je kind’ aan. Samen met andere ouders en kinderen zingen en muziek maken.
Meer over Zingen met je kind