Ons hulpaanbod

Het Leger des Heils wil hulp en zorg toegankelijker maken. Dat geldt zeker ook voor mensen die met meerdere problemen tegelijk kampen. Daarom kiezen wij ervoor om in heel veel verschillende werkvelden actief te zijn.

Mensen die het Leger des Heils om hulp vragen, hebben vaak op meerdere gebieden problemen. Soms zijn zij daarbij met Justitie in aanraking gekomen. Om die reden is het Leger ook werkzaam in de jeugdbescherming en de reclassering. Daarmee kunnen wij een nog groter en gevarieerder hulp- en zorgaanbod bieden.