Lindenhofje

Het Lindenhofje is een verpleegkundig kinderzorghuis waar ernstig en/of chronisch zieke kinderen kunnen wonen/logeren. Het Lindenhofje wil een zo gewoon mogelijk huis zijn, waar 24 uur per dag professionele verpleegkundige zorg wordt geboden en waar bovendien oog is voor de emotionele begeleiding van het kind, de ouders en andere gezinsleden.
image

Voor wie?

Het Lindenhofje biedt professionele zorg en ondersteuning aan ernstig en/of chronische zieke kinderen van 0 tot 18 jaar. Het Lindenhofje kan in de volgende situaties iets betekenen:

  • Zorg ter overbrugging: Als een kind niet langer in het ziekenhuis hoeft te blijven, maar (nog) niet naar huis kan.
  • Respijtzorg : Als een kind thuis woont en tijdelijk komt logeren, bijvoorbeeld omdat de verzorging van het kind voor de ouders en andere gezinsleden erg zwaar is en zij het nodig hebben om even afstand te nemen en tot rust te komen om het daarna zelf weer aan te kunnen. Van deze mogelijkheid kan ook af en toe gebruik gemaakt worden.
  • Palliatieve zorg : Als de zorg voor een kind dat zal gaan overlijden te zwaar of technisch niet haalbaar/uitvoerbaar is thuis, kan het kind alleen en mogelijk met enkele gezinsleden in die periode komen logeren.

Onze aanpak

Er is in Het Lindenhofje plaats voor acht kinderen. Ouders en/of andere gezinsleden kunnen blijven logeren als ze dit willen. Afhankelijk van de zorgbehoefte kan een verblijf variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Tijdens de intake worden hierover afspraken gemaakt. Het draaglijk maken van en het leren omgaan met lichamelijke ongemakken is een belangrijk uitgangspunt van de zorg in Het Lindenhofje. De ouder speelt in de dagelijkse verzorging en begeleiding van het kind een centrale rol. Zeker wanneer de ouder of verzorger verpleegtechnische handelingen moet leren. In Het Lindenhofje ontvangen ouders ondersteuning van een team gespecialiseerde kinderverpleegkundigen en -verzorgers, een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, een pastoraal medewerker en gemotiveerde vrijwilligers. Ons uitgangspunt is dat het kind zo lang mogelijk zijn dagelijkse bezigheden (spel, ontwikkeling, contact met anderen) kan blijven uitoefenen.

Aanmelding

Voor opname in Het Lindenhofje is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of ZVW.