't Gein

Fasehuis ’t Gein is een behandelvoorziening voor licht verstandelijk beperkte jongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar. Wij bieden jongeren een veilig thuis, waar ze tijd en ruimte krijgen om te ontdekken wat voor hen belangrijk is en om zich te ontwikkelen richting zelfstandigheid.
image

Voor wie?

Fasehuis ’t Gein begeleidt jongeren met een licht verstandelijke beperking, die te maken hebben met sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek. In onze behandelvoorziening ontvangen jongeren individuele behandeling en groepstrainingen, met als doel om hun zelfstandigheid te bevorderen. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn: werk, financiën en een gezonde leefstijl.

Onze aanpak

Onze behandeling bestaat uit verschillende fases. Deze zien er als volgt uit:

  • Fase 1: De meeste jongeren beginnen bij de ‘leefgroep’. Hier wonen in totaal 9 jongeren.
  • Fase 2: Na het behalen van de doelen bij de ‘leefgroep’, komt een jongere in de ‘tussenfase’ terecht. Hier wonen in totaal 5 jongeren, die samen een badkamer en keuken delen.
  • Fase 3: Fase 3 zit naast het fasehuis. Hier wonen 7 jongeren in een appartement met eigen woonkamer en slaapkamer. Een badkamer en keuken delen zij met 1 persoon of hebben zij voor zichzelf.

Aanmelden

Cliënten kunnen worden aangemeld bij BTM (bureau TrajectManagement) via het e-mailadres jongeren.btm.gwca@legerdesheils.nl. Na aanmelding vindt een eerste (dossier-) screening plaats en een intakegesprek.


Als zaken geen spoed hebben (hiermee bedoelen we zaken die dezelfde dag een oplossing vereisen) heeft het de voorkeur via mail te communiceren. De bureaudienst is de telefonische hulplijn van BTM. Elke werkdag is deze tussen 09:00 en 13:00 uur bemand door een BTM trajectmanager. Het telefoonnummer van BTM is 020-6301111.