MeerZorg

Verpleeghuis voor mensen met psychogeriatrische en somatische problematiek

De MeerZorg is een specialistisch verpleeghuis voor complexe zorgvragen, palliatieve zorg en behandeling. De mensen die bij ons verblijven kunnen niet terecht in een regulier verpleeghuis. Ze hebben naast lichamelijke verzorging ook psychische en/of verslavingsproblemen, maar ook sociaal-maatschappelijke problemen. De koppeling tussen verslavingszorg en verpleging is uniek in Nederland.

Ook behoren revalidatie, respijtzorg en palliatieve/terminale zorg tot de mogelijkheden. We kijken niet alleen welke hulp nodig is, maar ook welke hulp het beste aansluit bij de persoonlijke situatie en beleving van de cliënt. Dit alles met als doel dat de cliënt zich niet alleen geholpen, maar ook begrepen voelt. 

De complexiteit van de problemen vraagt veel expertise op verschillende gebieden. Naast de verpleegkundigen kunnen we alle expertise naar behoefte inschakelen, daarvoor werken we samen met ketenpartners en verslavingzorg De Wending.

Complexe zorgvragen

Het Leger des Heils heeft veel ervaring in de maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg én verpleging. In de MeerZorg bundelen we deze ervaring om cliënten met complexe zorgvragen passende zorg en begeleiding te geven waarbij de nadruk ligt op lichamelijke problematiek.

Persoonlijk zorgplan

Bij de MeerZorg krijgt de cliënt niet alleen verpleging en verzorging. Op basis van de indicatie en de behoeften van de client maken we samen een zorgplan, met een begeleider beschrijft de cliënt hoe zijn/haar tijd bij de MeerZorg eruit gaat zien. We werken bijvoorbeeld aan zelfredzaamheid, dagritme en sociale vaardigheden. Deze aanpak is gericht op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. 

Eigen kamer

In het verpleeghuis krijgen cliënten een eigen kamer en er is een gemeenschappelijke huiskamer. De afdeling MeerZorg werkt samen met Atlant Zorggroep, die de medische zorg verleent.

Duur

Afhankelijk van de indicatie verblijven cliënten gemiddeld drie tot zes maanden bij ons. Is de cliënt toe aan een stap verder? Dan helpen wij met de vervolgstap en het eventueel verkrijgen van de juiste indicatie.

Aanmelden

Cliënten worden door verwijzers zoals huisartsen, transferverpleegkundigen en wijkteammedewerkers aangemeld. Voor opname is een indicatie voor Verpleging en Verzorging (V&V) noodzakelijk. Wilt u meer informatie of uzelf of iemand anders aanmelden? Neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 088 – 090 18 10 btm.gelderland@legerdesheils.nl

Indien u een indicatie heeft voor langdurige zorg (WIz-indicatie) heeft u recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover.
Voor deze ondersteuning kunt u op verschillende plekken terecht.

Bij uw Adviespunt Zorgbelang, telefoon 026 - 20 20 620 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) of stuur een e-mail naar: cliëntondersteuner@zorgbelanggelderland.nl