Wonen Eerst Leger des Heils

Wonen Eerst

Wonen is een mensenrecht. Vanuit een eigen woning kunnen mensen werken aan hun herstel. Dit doen zij met ondersteuning van professionele begeleiding.

Het begint met een eigen (t)huis. Het idee van Wonen Eerst is dat mensen vanaf het begin een eigen plek hebben die ze echt als thuis kunnen en mogen beschouwen. Waar hun regels en voorwaarden mogen gelden. Waar ze zichzelf kunnen zijn en waar eventuele doorstroom niet door derden wordt opgelegd maar een resultaat is van hun eigen wensen en mogelijkheden.