Beschermd Wonen Groningen - nu ook voor 18-/18+

Collega’s Carlien en Henriëtte aan het woord

Nieuws 09 december 2021 Tekst: regio Noordoost

Op 9 november 2021 is de locatie Beschermd Wonen aan het Damsterdiep (voorheen Vast&Verder) verhuisd naar een nieuw onderkomen aan de van Swietenlaan in Groningen.

Regiomanager Carlien Kappert is in haar nopjes met deze nieuwe plek: "Het is een prachtige locatie met 40 studio's. Het allermooist is dat iedere deelnemer zijn eigen complete studio heeft met eigen sanitaire voorziening en voor de meeste mensen een keuken. De gezamenlijke woonkamer is een fijne ontmoetingsplek. De deelnemers zijn erg blij met hun nieuwe onderkomen, ze ervaren veel meer rust en privacy. Ook zijn er minder storende externe factoren dan op de vorige locatie, dit komt ten goede aan het herstel van het gewone leven."

"Wij wensen onze deelnemers toe dat zij zich gezien en erkend voelen. Dat zij ervaren dat ze van waarde zijn en het vertrouwen er is dat ze hun leven een positieve richting kunnen geven".

Henriëtte van Delden trajectmanager vult aan: "Met de verhuizing hebben we ook de werkwijze en de doelstelling van onze Beschermd Wonen locatie herijkt. Hierin hebben we onder andere goed gekeken naar de doelgroep 18-/18+. Mijn collega Karin, die verantwoordelijk is voor de jeugdhuizen, en ik merken dat het soms een zoektocht is om jongeren rond de 18 jaar die bijvoorbeeld vallen onder toezicht van de jeugdreclassering, een passende verblijfsplek te bieden. Voor deze jongeren is een plek op de jeugdhuizen soms niet passend vanwege hun problematiek en de invloed die deze problematiek kan hebben op groepsgenoten. Op de nieuwe woonlocatie bieden we daarom ook de mogelijkheid voor jongeren in de leeftijd 18-/18+ om in te stromen wanneer een Beschermd Wonen plek voor hen nodig is. Het is een prachtige locatie geworden in een mooie wijk en de inrichting van het pand maakt het goed mogelijk om deze jongeren een veilige plek te bieden waar samen met de jongere gekeken kan worden naar een individueel begeleidingstraject op maat."

Werken aan herstel door meedoen!

Carlien: "Belangrijk onderdeel van het herstel van het gewone leven vinden wij het hebben van een zinvolle daginvulling. Uitgangspunt is daarom dat iedere deelnemer die bij ons woont een vorm van onderwijs of dagbesteding krijgt. Met de jobcoach van het 50|50 Workcenter wordt gekeken wat een passende invulling van de dag is voor iedere individuele deelnemer. Wanneer jongeren niet (meer) naar school gaan, zijn er tal van mogelijkheden binnen het Workcenter en extern. Soms is het (nog) niet haalbaar voor een deelnemer om naar het Workcenter te gaan. We zijn dan ook blij dat we op de locatie zelf ook activiteiten kunnen bieden, zoals schoonmaak en het tuinonderhoud rondom het pand."

(tekst gaat verder onder foto’s)

Studio en gezamenlijke keuken & woonkamer

Waarom hebben mensen Beschermd Wonen nodig?

Carlien: "Deelnemers die bij ons verblijven, ervaren veelal problemen op het psychiatrische vlak, verslaving(sverleden), financiën en een groot deel van de doelgroep heeft een justitieel verleden. Sommige hebben een verstandelijke beperking. Ze hebben vaak geen of een beperkt sociaal netwerk en kunnen nergens anders terecht. Afhankelijk van het traject, waarbij we per persoon kijken wat er nodig is, zullen de deelnemers één tot twee jaar aan de van Swietenlaan wonen om daarna een volgende stap te kunnen zetten in de richting naar zelfstandigheid."

Henriëtte: Bij Beschermd Wonen Groningen is 24 uur per dag intensieve begeleiding. Er is een veilige en stabiele basis om aan te bouwen aan een hoopvolle toekomst, al is dat niet altijd eenvoudig.

Zijn er nog studio’s beschikbaar?

Henriëtte: "Op dit moment nog wel, maar er staan ook al een aantal potentiële deelnemers op de lijst om in te stromen. De intakes en screening hiervoor zullen in de komende weken gedaan worden."

Wat wensen jullie de bewoners van deze nieuwe locatie toe?

Carlien: "Dat ze zich gezien en erkend voelen. En ervaren dat ze van waarde zijn en het vertrouwen er is dat ze hun leven een positieve richting kunnen geven." Henriëtte: "Dat deelnemers weten dat ze worden opgevangen wanneer ze tegenslag ervaren in hun weg naar herstel."

Meer informatie of verwijzen?

Klik HIER