Hoe lossen we het probleem van dakloosheid op?

Lieke Janssen
Maatschappelijke opvang Tekst: Wouter Scheepstra

In dit artikel lees je hoe het komt dat er zoveel daklozen zijn in Nederland. Hieronder lees je wat de oplossing van dit probleem is, volgens het Leger des Heils. 

Allereerst moeten er tenminste 10.000 nieuwe woonplekken worden gerealiseerd die passen bij de dak- en thuisloze doelgroep. Verder moeten meer woonplekken beschikbaar worden voor ‘Housing First’.

De Stichting De Tussenvoorziening doet het en ook het Leger des Heils omarmt de methode: Housing First.

Bij Housing First krijgen dak- en thuisloze mensen eerst een huis en werken ze van daaruit aan hun herstel. Zo krijgen ze hulp bij hun financiën zodat hun inkomen stabiel wordt, en ze huur kunnen betalen. Bijvoorbeeld door een opleiding, werkervaringsplek of baan te vinden. Om hun woning te behouden moeten ze wel altijd de huur betalen, geen overlast veroorzaken en actief samenwerken met hun begeleiders. Het Rijk, gemeenten, woningcorporaties en organisaties als het Leger des Heils maken met elkaar afspraken om - ondanks de krappe woningmarkt - woonplekken te realiseren.

Deze mensen komen in aanmerking voor Housing First
Via het Leger des Heils kregen inmiddels ruim vijfhonderd mensen een woning volgens de Housing First-methode. Het gaat om dakloze mensen met meerdere en ernstige problemen tegelijkertijd die jarenlang in de opvang en op straat leven. Deze mensen vinden normaal gesproken nooit een huis. Zo kreeg een man die zestien jaar lang in een tentje leefde onlangs een woning.

Wat is het positieve effect van housing first?
Daar weet Patricia Platell van het Leger des Heils alles van. Ze is als teammanager medeverantwoordelijk voor Housing First in Rotterdam. Ze ziet dat Housing First voor de man die altijd in een tentje leefde en de andere deelnemers, hét verschil maakt. Het krijgen van een woning biedt mensen  eigenwaarde, rust, en overzicht. De stabiliteit van een eigen woning is de beste voedingsbodem om problemen met intensieve begeleiding aan te pakken.

Haar ervaringen in de praktijk sluiten aan op het onderzoek dat Platell deed naar hoe Housing First binnen het Leger des Heils wordt vormgegeven. De conclusie is dat Housing First echt werkt en er voor het Leger des Heils mooie kansen liggen om ermee verder te gaan.

(de tekst gaat verder onder het kader.)

HOUSING FIRST KRIJGT IN NEDERLAND VOET AAN DE GROND

Normaal gesproken krijgen dak- en thuisloze mensen niet zomaar een woning. Ze moeten meestal een (woon)route doorlopen en bewijzen dat ze zelfstandig wonen aankunnen. Housing First zet de boel op z'n kop en begint waarmee de gangbare route eindigt: een eigen woning.

De Housing First-methode waaide vijftien jaar geleden vanuit Amerika over naar Nederland en krijgt steeds meer voet aan de grond. Internationaal onderzoek toont veelbelovende resultaten, maar in Nederland is Housing First nog niet uitgebreid onderzocht. Het Trimbos-instituut is hier in samenwerking met andere partijen dit voorjaar mee begonnen. Het kleinschalige onderzoek dat al wél is gedaan in Nederland, heeft ook heel positieve resultaten.

Wonen Eerst

Wonen Eerst

Mensen op innovatieve en creatieve manieren huisvesten. Zo opende het Leger des Heils afgelopen voorjaar in samenwerking met woningcorporatie GroenWest een nieuw wooncomplex. Hier wonen mensen die door het Leger des Heils begeleid worden samen met andere huurders die bewust voor dit maatschappelijke initiatief kiezen.

Het realiseren van beschermde woonplekken voor mensen voor wie zelfstandig wonen te hoog gegrepen is. Het gaat om kleinschalige voorzieningen waar mensen idealiter een eigen voordeur hebben.

Zelf woningen bouwen. Hiervoor heeft het Leger des Heils de Stichting WoonVermogen opgericht. Via deze stichting kunnen mensen investeren in bouwprojecten voor dak- en thuisloze mensen. Meer over weten?

DAKLOOS ZIJN IS OOK MENTAAL HEEL ZWAAR

Het woninggebrek, de wet- en regelgeving en al die andere oorzaken: ze vormen een groot probleem voor dak- en thuislozen. Ook om deze redenen hebben ze zo snel mogelijk een eigen woonplek nodig.

  • Als je je afvraagt waar je ‘s nachts moet slapen, ben je aan het overleven. Al je aandacht gaat dan daar naartoe. Je hebt geen ruimte in je hoofd om na te denken over de lange termijn.
  • Als je in een opvang verblijft en geen perspectief hebt op een eigen woonplek, worden je problemen vaak groter. Langdurige dakloosheid kan leiden tot verslaving of psychische problemen.

  • Als je een huis en een adres hebt, ben je iemand. Jouw naambordje staat op de deur. Een huis is een erkenning voor je bestaan. Mensen voelen zich weer mens. Een eigen woning is de eerste stap in het herstel.

Lucas wil weer vérder

Lucas wil weer vérder

Na een paar jaar in de daklozenopvang wil Lucas Luigjes weer vérder. Zelf koken, zijn eigen rekening betalen, maar vooral: een eigen huis. “Ik wil doorgroeien...
Marlon moest na zeven weken hotel de straat op

Marlon moest na zeven weken hotel de straat op

Vijftiger Marlon woont in de opvang van het Leger des Heils. Maar het moet niet veel langer duren voor hem.