Opvang voor daklozen in het Anton Pieckhofje (Haarlem)voor RIBW K/AM en Leger des Heils

Nieuws 03 augustus 2021

Het Leger des Heils W&G Noordwest en RIBWK/AM bieden in opdracht van de gemeente Haarlem opvang en trajectbegeleiding aan 36 dakloze burgers uit de regio Haarlem. De opvang vindt plaats in het Anton Pieckhofje. Bij de ingebruikname van het Anton Pieckhofje per 30 juli 2021 is er plaats voor 18 deelnemers. Na de gefaseerde verbouwing kunnen er 36 deelnemers verblijven.

Meedoen in de samenleving

Het gaat om daklozen die in een beschutte omgeving weer op zichzelf leren wonen. Het Leger des Heils en RIBW K/AM bieden 24 uur per dag begeleiding en zorg. Samen met de begeleider maakt de deelnemer een overzicht van zijn of haar problemen en wat er nodig is om deze aan te pakken. Er zijn meerdere instanties betrokken bij de aanpak van de problematiek van de deelnemers. Zoals schuldhulpverlening, verslavingszorg of GGZ. Het stimuleren van dagbesteding door deelnemers is belangrijk in de aanpak om weer mee te doen in de samenleving. 

Maximale inspanning voor duurzame (woon)plek

Met het openen van de deuren van de opvang in het Anton Pieckhofje sluiten de deuren van de tijdelijke opvang voor dak- en thuislozen in hotel Raecks in Haarlem. Bij deze tijdelijke voorziening hebben RIBWK/AM en het Leger des Heils ook al samengewerkt. Beide organisaties hebben een grote betrokkenheid bij de OGGZ-keten. Ze willen zich maximaal inspannen om deelnemers te begeleiden naar een duurzame (woon)plek. Voor alle deelnemers uit de tijdelijke opvang in hotel Raecks geldt dat zij onderdak hebben. 

Meer informatie over het Anton Pieckhofje leest u hier.

Het Haarlems Dagblad interviewde een aantal deelnemers van het Anton Pieckhofje. Het artikel leest u hier.