Leger des Heils plaatst drie Tiny Houses in Friesland

Nieuws 21 maart 2022

Het Leger des Heils heeft bij de beschermd wonen-locatie in Engwierum (Friesland) drie Tiny Houses in gebruik genomen. Met de komst van de Tiny Houses biedt de locatie voor dertien mensen een beschermde woonplek. “Deze Tiny Houses bieden onze bewoners een eigen plek, die tegelijkertijd in de nabijheid is van de begeleiding. We zien het als een waardevolle toevoeging om mensen hier te kunnen laten wonen”, aldus regiomanager Annemiek Schuurman.

De Tiny Houses zijn gemaakt door deelnemers van het Leger des Heils in het 50|50 Workcenter. In 50|50 Workcenters biedt het Leger dagbesteding en arbeidsre-integratieplekken. De zonnepanelen op het dak maken de Tiny Houses deels zelfvoorzienend. Bij de plaatsing van de Tiny Houses is er rekening mee gehouden dat het zicht van de boerderij wordt behouden. Rondom de Tiny Houses zal groen geplaatst worden zodat het goed past in het landschapsbeeld. De landelijk ligging zorgt ervoor dat de bewoners kunnen aarden in een prikkelarme en rustige omgeving, iets dat nodig kan zijn als er meervoudige problematiek speelt in iemands leven. Op het terrein is ruimte om buiten te zijn: samen werken in de moestuin en zorg dragen voor de dieren.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Samenwerking met gemeente en zorginstellingen

Evert Boomsma, kwartiermaker Brede Aanpak Dakloosheid is blij met de plaatsing van de Tiny Houses: “Deze locatie is de eerste plek waar we een Duurzaam Verblijf starten als onderdeel van de Brede Aanpak Dakloosheid waarin heel nauw opgetrokken wordt met het Sociaal Domein Fryslân en het zorgkantoor”. “Ik ben ook blij dat wij in Engwierum een dergelijke voorziening voor duurzaam verblijf hebben. In Fryslân willen we meer van dit soort voorzieningen in het leven roepen en ik vind het mooi dat we in onze gemeente nu al kunnen starten om deze kwetsbare groep mensen een goede plek te bieden”, aldus wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Over Leger des Heils

Het Leger des Heils is onvoorwaardelijk betrokken bij mensen in de samenleving die tussen wal en schip  dreigen te vallen. Hierbij richt het Leger zich specifiek op de mensen die door een combinatie van problematiek sociale uitsluiting ervaren: mensen zonder helper. Gericht op wat we noemen ‘het herstel van het gewone leven’ biedt de organisatie mensen een eigen traject waarin nieuwe ruimte ontstaat voor dromen en het werken aan persoonlijke doelen.