Wonen

Nederland telt 32.000 daklozen. De opvang zit vol, en de doorstroom naar een passende woning duurt veel te lang. Daar schiet niemand iets mee op. Het Leger des Heils wil daarom voor iedereen eigen plek. Want met een eigen plek, slaapt niemand meer op straat.