dakloze EU-burgers

Leger des Heils wil meer aandacht voor dakloze EU-burgers

Nieuws 16 maart 2023

Eind 2020 werkten er meer dan een half miljoen arbeidsmigranten in Nederland. Velen van hen bevinden zich in een kwetsbare positie. Zo werd het aantal dakloze EU-burgers in 2021 geschat op bijna 3.000. Vrijwel dagelijks worden we als Leger des Heils geconfronteerd met de problematiek, uitsluiting en uitzichtloosheid van deze doelgroep. Met name in de grote steden worden (veld)werkers geconfronteerd met dakloze EU-burgers. Hoewel in veel gevallen in de eerste nood kan worden voorzien, willen we kijken hoe we meer kunnen betekenen voor deze doelgroep.

De hulp en ondersteuning die het Leger nu op diverse plaatsen in het land biedt, bestaat voornamelijk uit: (winter)-noodopvang, informatie en advies, contact leggen en het verstrekken van voeding en kleding. Ook werken we samen met gespecialiseerde organisaties en verwijzen we waar mogelijk naar hen door. En uiteraard proberen we via diverse kanalen en contacten bij overheid en instanties de situatie van dakloze EU-arbeidsmigranten onder de aandacht te brengen.

Meer focus op hulp en ondersteuning

Omdat we in de praktijk van het veldwerk een groei van dakloze EU-burgers zien, en omdat de positie van deze mensen zo uitzichtloos is, willen we onderzoeken hoe we de hulp aan en ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep kunnen verbeteren. Wat we zien is dat deze groep, naast een gebrekkige taalbeheersing en grote culturele verschillen, gekenmerkt wordt door: een gebrekkig sociaal netwerk, problematisch middelengebruik en psychische problemen. Ze zijn uitermate kwetsbaar, kunnen nauwelijks aanspraak maken op voorzieningen en lopen al snel het risico om slachtoffer te worden van uitbuitings- en mensenhandel-praktijken.

Perspectief bieden

Het Leger des Heils wil de omstandigheden van dakloze EU-burgers verbeteren en zet daarom ook extra veldwerkers in. Verder valt te denken aan: het creëren van opvang, voorzien in basale (levens-)behoeften, het bieden van hulp en passende zorg/ondersteuning en het verstrekken van informatie. Ook het bieden van (juridische) ondersteuning en het zoeken naar toekomstperspectief, zoals het leveren van een bijdrage aan repatriëring naar het thuisland, zijn van belang. Uiteraard zoeken we daarin de samenwerking met overheden en andere mogelijke partners. Het Leger des Heils wil helpen voorkomen dat dakloze EU-burgers verder afglijden en hen perspectief op een menswaardiger bestaan bieden.

Hoe veldwerk buitenslapers naar een woonplek helpt

Hoe veldwerk buitenslapers naar een woonplek helpt

“Het is onze taak om contact te maken, vertrouwen te winnen, mensen van straat naar de opvang te begeleiden”