Veldwerk Leger des Heils daklozen

Leger des Heils zwaar teleurgesteld: realiseer nu 10.000 woonplekken voor daklozen!

Nieuws 26 maart 2024 Beeld: Peter de Krom

Het aantal door het CBS geschatte dak- en thuislozen is ten opzichte van november 2021 nauwelijks veranderd. Deze conclusie trekt het Leger des Heils op basis van de nieuw gepubliceerde CBS- cijfers. In november 2021 voerde het Leger des Heils actie voor deze kwetsbare groep op het Malieveld in Den Haag. Helaas ziet de organisatie nog steeds dat de maatschappelijke opvang bomvol is omdat er te weinig woonplekken beschikbaar zijn.

Het Leger des Heils is zwaar teleurgesteld en vraagt het nieuwe kabinet daarom snel werk te maken van woonplekken voor dakloze mensen. Dat is niet alleen goed voor de doelgroep, maar bespaart de samenleving ook miljoenen aan kosten voor opvang. We weten dat verblijf in de opvang veel duurder is dan een woonplek met begeleiding.

“Het is onvoorstelbaar dat dak- en thuisloze mensen nog altijd te weinig perspectief hebben als het om woonruimte gaat”, aldus bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp. “We blijven daarom strijden voor een structurele oplossing voor deze groep. Het Leger pleit voor een snelle realisatie van minimaal 10.000 extra woonplekken. De formerende partijen praten dezer dagen over volkshuisvesting en moeten hier een topprioriteit van maken.”

In het Nationaal Actieplan Dakloosheid hebben overheid en maatschappelijke partijen afgesproken dat er in 2030 geen daklozen meer zijn in Nederland. Volgens het Leger is dit alleen mogelijk door het zo snel mogelijk beschikbaar stellen van locaties voor woonplekken. Denk aan het veranderen van leegstaande gebouwen in zelfstandige woon-units of het delen van woningen. Ten slotte pleit het Leger des Heils voor voldoende middelen om schulden te voorkomen en kwetsbare mensen te begeleiden.