Reactie Leger des Heils nieuwe coalitie

Leger des Heils kritisch op hoofdlijnenakkoord

Garanties voor meest kwetsbare mensen ontbreken

Nieuws 17 mei 2024 Beeld: Marleen Kuipers

De politieke partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben gisteren het hoofdlijnenakkoord van een nieuw kabinet gepresenteerd. "Het is volstrekt onduidelijk wat dit kabinet gaat doen voor de meest kwetsbare burgers in ons land. In de onderbouwing van de plannen missen de garanties voor deze groep en daar maken wij ons zorgen over", aldus bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp.

Er missen in het akkoord volgens het Leger des Heils concrete maatregelen om de stijgende dakloosheid tegen te gaan en de bed-bad-broodregelingen worden simpelweg afgeschaft. Ook is niet helder hoe de nieuwe coalitie mensenhandel denkt te gaan stoppen. Het Leger des Heils gaat graag met de nieuwe bewindspersonen om tafel om oplossingen te vinden die wel garanties bieden voor de meest kwetsbare mensen in Nederland.

Aandacht nodig voor onbegrepen gedrag, reclassering en uitstapprogramma's

Voor een aantal zaken dat volgens het Leger des Heils in het hoofdlijnenakkoord zou moeten staan, is vooralsnog geen aandacht. Zo geeft het akkoord aan dat personen met onbegrepen gedrag geen politieprioriteit meer zijn, maar dat zij sneller de hulp en de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben. Het Leger des Heils onderschrijft dit van harte maar ziet in de praktijk dat verwarde mensen te vaak aan hun lot worden overgelaten. Dit probleem vraagt daarom om een gedegen uitwerking. Het is duidelijk dat voorkomen moet worden dat een nu al overbelaste zorgsector deze mensen niet verder kan helpen als daar niet de juiste afspraken en financiering tegenover staan. Ook is er geen aandacht voor de belangrijke rol van de reclassering bij resocialisatie van gedetineerden in de samenleving en is er niets opgenomen over het investeren in de uitstapprogramma’s voor mensen die werken in de prostitutie.

Bestrijding dakloosheid moet topprioriteit zijn

Vanuit het hoofdlijnenakkoord wordt gelukkig wel beschreven dat het wetsvoorstel Versterking Regie op de Volkshuisvesting wordt doorgevoerd en dat er bij de woningbouwopgave rekening gehouden wordt met aandachtsgroepen, zoals dak- en thuisloze mensen. Slomp: "Wij vinden het echter een gemiste kans dat het akkoord niet rept over een verdere aanpak en preventie van dakloosheid. De overheid heeft zich gecommitteerd aan het Nationaal Actieplan Dakloosheid met de doelstelling van 0 dakloze mensen in 2030. Willen we dat halen, dan moet het bestrijden van dakloosheid wel een topprioriteit zijn."

Kwetsbare mensen als speerpunt van beleid

Het Leger des Heils zet zich in voor een samenleving waar mensen zich verbonden voelen en oog hebben voor elkaar. Een samenleving waarin mensen gehoord worden en iedereen een eigen (t)huis heeft. Het is van groot belang dat de voorstellen uitgewerkt worden tot concrete maatregelen die de positie van de meest kwetsbare mensen verbeteren. Een goed voorbeeld daarvan is dat de bezuinigingen op de jeugdzorg worden teruggedraaid en dat er aandacht is voor de onacceptabele situatie waarin een deel van de EU-arbeidsmigranten zich bevindt. Slomp: “Ik roep politiek en samenleving op om samen met het Leger des Heils de meest kwetsbare mensen niet te laten vallen, maar hen te maken tot speerpunt van beleid. Dat getuigt pas echt van lef!"