Actie daklozen Leger des Heils

Daklozen hebben nu woonplek nodig!

Actie op het Malieveld

Peter de Krom
Nieuws 02 november 2021

Op de dag dat het CBS bekendmaakt dat er momenteel nog altijd 32.000 dak- en thuisloze mensen zijn in Nederland, voert het Leger des Heils actie voor deze kwetsbare doelgroep. Op het Malieveld in Den Haag plaatste de organisatie vandaag duizenden lichtjes die de mensen zonder dak boven hun hoofd in ons land representeren.

Het Leger des Heils ziet dagelijks dat de maatschappelijk opvang verstopt is en te weinig mensen uitstromen, want er zijn te weinig passende woonplekken. Het Leger des Heils pleit daarom voor een Deltaplan Wonen voor dak- en thuislozen, dat per direct van start gaat. 

Wachten kan niet meer

Het gaat vaak om kwetsbare, wanhopige mensen die met veel problemen tegelijkertijd aankloppen bij de maatschappelijke opvang. Op dit moment lopen de huidige beleidsprogramma’s op dit gebied af. Het Leger des Heils vraagt daarom dringend het kabinet om aan de slag te gaan met het bieden van woonplekken aan daklozen. Dat is niet alleen goed voor de doelgroep, maar ook bespaart dit de samenleving miljoenen aan kosten voor opvang. 

Actie daklozen Leger des Heils
Peter de Krom

Bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp: “Er moet meer aandacht komen voor de preventie van dakloosheid en het belang van bestaanszekerheid. In de huidige wooncrisis dreigen de dak- en thuisloze mensen weer aan het kortste eind te trekken. We pleiten met deze actie voor een structurele oplossing voor deze groep. Wonen is een mensenrecht”.  

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Deltaplan Wonen

In de woonagenda van het nieuwe kabinet moet een Deltaplan Wonen komen, specifiek gericht op dak- en thuislozen. “We doen dan ook een klemmend beroep op de politiek”, aldus Slomp. Volgens het Leger des Heils is het hebben van een eigen plek een beginpunt voor het herstel van het gewone leven. Tevens scheelt het de samenleving enorm veel geld, en zijn zaken als bestaanszekerheid en menswaardigheid beter geborgd als mensen een eigen woonplek hebben. Wonen is geen beleggingsproduct of een marktplaats, maar een fundamenteel mensenrecht. De overheid is nu aan zet om dit recht voor deze doelgroep vorm te geven. 

'Wonen is een mensenrecht' Bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp

Het Leger pleit voor het sneller realiseren van minimaal 10.000 extra (tijdelijke) woonplekken. Dat is mogelijk wanneer braakliggende (splinter)terreinen hiervoor beschikbaar worden gesteld, wanneer leegstaande gebouwen worden omgebouwd tot zelfstandige woon-units en wanneer woningdelen gemakkelijker wordt. Ook moet er een huisvestingsplicht komen voor gemeentes en corporaties. Voldoende middelen voor begeleiding en schuldhulpverlening om terugval en overlast te voorkomen. En voor zwerfjongeren moeten goedkope woonplekken worden gekoppeld aan (intensieve) begeleiding. 

Gelukkig zien we ook dat veel gemeentes aan de slag zijn gegaan om de problematiek van dak- en thuislozen op te lossen. Maar dat is nog niet genoeg. In heel Nederland moeten volgens het Leger des Heils de schouders eronder om woonplekken te realiseren voor deze groep.  

Lees meer over ons Deltaplan Wonen

Of download hier het Deltaplan Wonen

Hoe kan het dat er zoveel dakloze mensen zijn?

Hoe kan het dat er zoveel dakloze mensen zijn?

32.000 mensen in Nederland zijn dakloos. Hoe komt dat?
Hoe lossen we het probleem van dakloosheid op?

Hoe lossen we het probleem van dakloosheid op?

In Nederland zijn ruim 32.000 mensen dakloos. Wat moet er gebeuren?
Leger des Heils roept op tot actie

Leger des Heils roept op tot actie

21 september 2021 •
Het tekort aan woonruimte in Nederland is enorm. Dat klonk ook duidelijk door in de troonrede van dit jaar. Er mist echter urgentie en daadkracht.