Woonruimte dak- en thuislozen

Leger des Heils roept op tot actie

Realiseer woonplekken voor dak- en thuislozen

Nieuws 21 september 2021

Het tekort aan woonruimte in Nederland is enorm. Dat klonk ook duidelijk door in de troonrede van dit jaar. Het ontbreekt vooralsnog echter aan urgentie en daadkracht om de problemen voor deze kwetsbare doelgroep snel op te lossen binnen de bestaande begroting. “De huidige beleidsprogramma’s lopen af. Het is tijd voor directe en concrete actie, en dat kan niet wachten tot een nieuw kabinet,” zegt kapitein Harm Slomp, bestuursvoorzitter, van het Leger des Heils.

Al eerder deed het Leger des Heils een voorstel voor een ’Deltaplan Wonen’ voor dak- en thuisloze mensen (zie ook: https://www.legerdesheils.nl/brief). Dakloosheid is een huisvestingsprobleem en zo moet het ook benaderd worden. Het Leger des Heils vindt dat de overheid vanuit een sterk verantwoordingsbesef hiervoor de regie moet pakken.

Dak- en thuislozen uiterst kwetsbaar

De corona-pandemie heeft de uiterst kwetsbare positie van dak- en thuisloze mensen opnieuw blootgelegd. Tijdens de coronacrisis was de bezetting in de maatschappelijke opvang 107%. Door tijdelijk extra noodopvang kon de groeiende groep dak- en thuislozen tijdens de lockdown worden opgevangen. In de huidige woningcrisis (een acuut tekort van 330.000 woningen) dreigen dak- en thuislozen aan het kortste eind te trekken. Terwijl het hebben van een woonplek een primaire levensbehoefte en basis mensenrecht is.

“De Koning geeft in de troonrede terecht aan dat de problemen op de woningmarkt niet in één kabinetsperiode zijn op te lossen. Dat alle programma’s op het gebied van dakloosheid eind 2021 aflopen baart ons daarom grote zorgen!”

Programma’s dakloosheid lopen af

Het huidige (demissionaire) kabinet heeft een duidelijke visie over dak- en thuisloosheid uitgerold en dit heeft tot een aantal concrete resultaten geleid. Met het actieprogramma ‘Een (t)huis een toekomst’ - gericht op preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding - heeft het Leger des Heils, dankzij overheidsmiddelen en in samenwerking met gemeenten, goede dingen kunnen doen. Zo zijn slaapzalen in de opvang verbouwd tot één- en twee persoonskamers, waardoor mensen sneller herstellen. Ook is de uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang naar een eigen woning bevorderd. De beleidsprogramma’s van dit kabinet lopen echter af in 2021. Slomp hierover: “De Koning geeft in de troonrede terecht aan dat de problemen op de woningmarkt niet in één kabinetsperiode zijn op te lossen. Dat alle programma’s op het gebied van dakloosheid eind 2021 aflopen baart ons daarom grote zorgen!”

Nu keuzes maken

Natuurlijk moet een nieuw kabinet, wat het Leger des Heils betreft, topprioriteit geven aan de aanpak van dak- en thuisloosheid, als onderdeel van een brede woonagenda. Maar ook het demissionaire kabinet kan met de Tweede Kamer nu al keuzes maken om te investeren in huisvesting, begeleiding en preventie van dakloosheid.