Oproep aan de nieuwe Kamerleden

Deltaplan wonen óók voor dak-en thuislozen

Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat er nog steeds 32.000 daklozen zijn in Nederland. Er moet voldoende woonruimte komen voor deze doelgroep, maar in de huidige woningcrisis dreigen de dak- en thuisloze mensen weer aan het kortste eind te trekken. Daarom schreef het Leger des Heils een brief aan de informateur. In deze brief pleiten we bij de nieuwe Kamerleden voor een structurele oplossing. De gehele brief kun je hieronder downloaden. Op deze pagina lees je een samenvatting van wat er volgens ons moet gebeuren.

‘Iedereen heeft recht op een eigen plek’

‘Iedereen heeft recht op een eigen plek’

Waarom moet er een Deltaplan Wonen komen voor daklozen?

Volgens het Leger des Heils is in de woonagenda van een nieuw te vormen kabinet, een Deltaplan Wonen specifiek gericht op dak- en thuislozen hard nodig. Niet alleen om de verstopping in de opvang op te lossen, maar ook en vooral om de groeiende groep daklozen -ook na de coronapandemie- permanent onderdak te kunnen bieden. 

Het Leger des Heils vraagt het nieuwe kabinet om binnen de nationale woonagenda, een Deltaplan Wonen voor daklozen op te nemen, voor het sneller realiseren van 10.000 extra (tijdelijke) woonplekken voor dak- en thuislozen. Dit is urgent en noodzakelijk omdat het voor daklozen letterlijk om hun bestaanszekerheid gaat én om maatwerk te kunnen leveren in woonvormen die voor de doelgroep passend en betaalbaar zijn.

Lucas wil weer vérder

Lucas wil weer vérder

Wat is er cruciaal in dit Deltaplan?

  • Realisatie 10.000 extra (tijdelijke) woningen door:
  1. braakliggende terreinen hiervoor beschikbaar te stellen;
  2. leegstaande gebouwen om te bouwen tot kleinschalige zelfstandige woonunits;
  3. woning-delen beter mogelijk te maken (buitenspel zetten van kostendelersnorm voor deze doelgroep, huurtoeslag ook bij woning-delen).
  • Huisvestingsplicht voor gemeenten en corporaties voor de groep dak- en thuislozen (huisvesting is een basis mensenrecht).
  • Voldoende middelen voor begeleiding en schuldhulpverlening om terugval en overlast te voorkomen. 
  • Voor groep risico/zwerfjongeren: goedkope woonplekken verbinden aan (intensieve) begeleiding.