woonstudio's Oostergoweg Leeuwarden Leger des Heils LIMOR Wender dak- en thuislozen

Eerste bewoners nemen intrek in woonstudio’s Oostergoweg in Leeuwarden

‘Dak- of thuislozen krijgen zo snel mogelijk weer een eigen thuis’

De nieuwe woonstudio's.
Nieuws 11 augustus 2022

Woonstudio’s Oostergoweg in Leeuwarden klaar voor eerste bewoners

Aan de Oostergoweg in Leeuwarden is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe woonvorm voor doorstromers uit de nacht- en dagopvang en mensen uit de crisisopvang. Het gaat in totaal om 26 studio’s. De woonlocatie met ambulante begeleiding is een gezamenlijk initiatief van het Leger des Heils (hoofdhuurder), LIMOR, Wender en Sociaal Domein Fryslân vanuit de Brede Aanpak Dakloosheid. De eerste bewoners hebben inmiddels de sleutel van hun appartement ontvangen.

“Friesland en centrumgemeente Leeuwarden mogen trots zijn op deze doorstroomwoningen”, stelt Annemiek Schuurman, regiomanager Friesland van het Leger des Heils. Zij wijst daarmee mede naar het programma ‘Een thuis voor iedereen’ dat Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in het voorjaar heeft gepresenteerd. “Daarin geeft de minister aan dat wonen een grondrecht is en dat er genoeg woningen moeten zijn voor kwetsbare groepen, wat nu niet het geval is. Hij roept niet alleen woningcorporaties, maar ook andere organisaties op om initiatieven te ontplooien. Ons credo is daarbij dat herstel begint met een (t)huis, bij het hebben van een veilige plek.”

ondertekening huurcontract woonstudio Oostergoweg Leeuwarden
Bewoner Ruben (rechts) tekent het huurcontract, onder het toeziend oog van Leger des Heils-medewerker Hans.

Unieke samenwerking

Het is voor het eerst in Friesland dat het Leger des Heils, LIMOR en Wender op deze wijze samenwerken. Nynke Plantinga, manager primair proces van Wender, vertelt over deze unieke samenwerking: “Als zorgaanbieders in de regio raken we steeds beter ingespeeld op elkaar en op de bewegingen in het zorglandschap. We constateren dat samenwerking versterkt: om de expertise te leveren die nodig is en om elkaar aan te kunnen vullen zodat er een dekkend zorgaanbod is voor onze cliënten.” Marissa van der Molen, regiodirecteur Noord/Oost van LIMOR, vult aan: “We streven naar het gezamenlijk oplossen van knelpunten die ‘een gewoon thuis’ in de weg staan en willen ontwikkelings- en herstelgericht begeleiden, met aandacht voor activering en (arbeidsmatige) dagbesteding.”

Sneller zelfstandig wonen

Het initiatief voor de woonstudio’s aan de Oostergoweg komt voort uit het in april 2021 opgestelde integrale programma Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân en sluit perfect aan bij het begin dit jaar in Friesland ondertekende convenant Weer Thuis. Een belangrijk doel van zowel het programma als het convenant is om de maatschappelijke opvang dusdanig anders in te richten waardoor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken, de begeleiding ontvangen die ze nodig hebben en zo snel als mogelijk weer een eigen thuis hebben. De opgave om deze mensen sneller zelfstandig te laten wonen wordt met behulp van de doorstroomwoningen eerder bereikt.

De studio’s, die direct naast het pand zitten waar Wender al een nachtopvang heeft, zijn bedoeld voor alleenstaanden vanaf 21 jaar, die zelf de huur betalen. De verwachting is dat bewoners gemiddeld tussen één en twee jaar verblijven in de studio’s en daarna doorstromen naar een andere woning.