Op zoek naar een betaalbare woning

10-07-2015

‘De toegang tot de lokale woningmarkt is voor mensen aan de onderkant van de samenleving erg moeilijk. Dagelijkse ervaart het Leger des Heils dat er mensen noodgedwongen in een opvang of instelling wonen omdat er voor hen geen geschikte woning is.’ Dit zegt directeur Cornel Vader in gesprek met minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst. Het interview staat in het deze week gepubliceerde Magazine voor Iedereen, het jaaroverzicht van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidzorg over het jaar 2014.

Doorstroming stokt
Vooral in de grote steden is er grote behoefte aan goedkope woningen. Maar voor mensen met schulden is het bijna onmogelijk een geschikte woning te vinden. Woningcorporaties willen deze mensen namelijk niet zomaar huisvesten. Cornel Vader: ‘Tegelijkertijd neemt de druk enorm toe door de uitstroom van mensen die uit detentie of de chronische psychiatrie komen. Een derde van de bedden in deze instellingen valt weg. En deze mensen kunnen niet doorstromen naar een eenvoudige eenpersoonswoning.’

Kerntaak corporaties
Minister Blok herkent het vraagstuk van de lange wachtlijsten. Hij brengt de corporaties daarom weer terug naar hun kerntaak: huisvesting van kwetsbare mensen. ‘Ik wil dat de corporaties weer betaalbare sociale huurwoningen gaan bouwen. Een andere maatregel is het terugbrengen van de wettelijke minimumeis. Die was eerst boven de twintig vierkante meter en sinds kort vijftien vierkante meter’, aldus minister Blok in het interview.

Meer lezen
Lees het complete interview in het Magazine voor Iedereen.
Lees de blog van Cornel Vader over het belang van goedkope eenvoudige woonruimte.