Het Leger verduurzaamt

Het Leger des Heils wil verantwoord omgaan met de schepping. We dragen zorg voor mens én milieu in ons werk. Daarom hebben we als organisatie in 2019, en in 2022 opnieuw, de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend: een internationale afspraak dat we als Leger des Heils gaan bijdragen om de klimaatdoelstellingen te halen. Hier lees je waarom en hoe we dat doen.

Duurzaamheid in de praktijk

Lees hieronder inspirerende verhalen over wat het Leger des Heils doet aan duurzaamheid.