De kerk in Zeist is groen

Duurzaamheid

De kerk van het Leger des Heils in Zeist is officieel een ‘Groene kerk’. Door duurzame keuzes te maken in het korps, willen de commissioners Dick en Vibeke Krommenhoek zorgdragen voor de aarde. “Aan ons de uitdaging om er, samen met Hem, voor te zorgen dat de aarde opnieuw God prijst en zijn glorie ontvouwt.”

‘Groene Kerk’ is een titel die kerken kunnen krijgen via het initiatief Groene Kerken. Dit is een samenwerking van verschillende organisaties die er samen voor willen zorgen dat kerken verduurzamen. Een kerkelijke gemeente kan verschillende duurzame stappen zetten en zo deze titel verdienen. 

Het korps in Zeist heeft verschillende van die duurzame keuzes gemaakt. Vibeke Krommenhoek vertelt in het boek ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ wat ze hebben gedaan om een Groene Kerk te worden. “Bij de verbouwing van het korpsgebouw zijn er zonnepanelen op het dak gelegd. Ook hebben we alle verlichting in de bijeenkomstzaal vervangen door ledverlichting. Daarnaast hebben we het wegwerpservies vervangen door een porseleinen servies. Dat kan gewoon worden afgewassen.”

Naast het verminderen en zelf opwekken van elektriciteit en het reduceren van de hoeveelheid afval, zit er in het korpsgebouw ook een tweede kanswinkel van ReShare. Vibeke: “Je kunt er tweedehands kleding kopen. Daar wordt veel gebruik van gemaakt, zowel door mensen met een kleine beurs als door mensen die duurzaam willen leven.”

Energiecoach

Ontdekken waar en hoe je energie kunt besparen, is soms best lastig. Korps Zeist had geluk. Vibeke: “Een van onze heilssoldaten, Cor Nieuwenhuijse, volgde de opleiding tot energiecoach. Cor is het hele gebouw doorgelopen en heeft advies gegeven. Daarnaast geeft hij in ons gebouw lezingen over hoe je energie kunt besparen.”

Rentmeesterschap

De wil om iets te doen voor het klimaat en duurzame keuzes te maken, hangt volgens Vibeke sterk samen met haar geloof. “Dat begint met de opdracht tot rentmeesterschap, uit Genesis 1 vers 26. Daar lezen we dat we zorg hebben te dragen voor elkaar en de schepping. Er zijn nog wel meer teksten te noemen, maar volgens mij zegt die tekst uit Genesis genoeg. De zorg die God voor Zijn schepping heeft, is ook onze verantwoordelijkheid.”