duurzaamheid Leger des Heils

Het Leger des Heils verduurzaamt

De resultaten van 2022

Duurzaamheid Beeld: Beeldbazen

Hoewel het jaar 2024 alweer een tijdje begonnen is, kijken we graag nog even terug op de resultaten die we in 2022 hebben behaald op het gebied van verduurzaming. We werken namelijk al jaren toe naar onze duurzaamheidsdoelen van 2026. Lees hieronder wat we hiervan hebben bereikt in 2022.

Verduurzamen gaat in stappen. Je kunt niet alles tegelijk doen. Daarom kijken we steeds per periode welke doelen we hebben behaald. In 2022 hebben we mooie stappen gezet in de verduurzaming van onze organisatie. Hieronder lichten we een aantal hoogtepunten uit.

Afvalscheiding
Afval is een belangrijk onderdeel in het streven om onze bedrijfsvoering circulair te maken. In 2022 is het programma afvalscheiden grootschalig uitgerold. We streven hiermee naar minder restafval. In 2021 was 83% van het bedrijfsafval ongesorteerd. In 2022 was dat 76%. Het is onze ambitie om 50% van al het bedrijfsafval te sorteren.

Afvalscheiding Leger des Heils

Zonnepanelen
Op dit moment hebben 42 locaties van het Leger in Nederland zonnepanelen. Daarmee wekken we 15% van onze energie op. In 2026 willen we minimaal 25% van ons energieverbruik zelf opwekken.

zonnepanelen Leger des Heils

MTZ
Tientallen locaties van het Leger hebben een MTZ-certificaat. In 2024 willen we hier nog 35 locaties aan toevoegen. Al deze locaties zetten belangrijke stappen in het verminderen van energieverbruik en CO-2 uitstoot.

mtz Leger des Heils

Ambities
We zijn blij met alle stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet. Ook in 2024 blijven we ons onverminderd inzetten voor het verduurzamen van onze organisatie. Benieuwd naar alle cijfers? Lees dan hier het volledige jaarverslag.

duurzaamheid Leger des Heils