De Milieuthermometer Zorg

Hoe het Leger des Heils zijn locaties verduurzaamt

In 2021 is het Leger des Heils gestart om op alle grote locaties het milieumanagementsysteem ‘Milieuthermometer Zorg’ (MTZ) in te voeren. De Milieuthermometer helpt medewerkers en deelnemers op locatie om handen en voeten te geven aan duurzaamheid. Van alle locaties waar we MTZ introduceren monitoren we het energieverbruik. Het doel van dit landelijke project is om in 2023 voor al deze locaties aan de 'thermometer' te voldoen, en hiermee onze CO2 voetafdruk te verkleinen.

Certificaat
Per locatie doen we allerlei aanpassingen aan het gebouw en de bedrijfsvoering, waarmee we een MTZ-certificaat willen behalen. De methode van MTZ is speciaal ontworpen voor zorginstellingen en sluit daarom dus goed aan op de panden en werkzaamheden van het Leger des Heils. Om het certificaat te behalen moet het Leger per locatie aan allerlei voorwaarden voldoen, die zijn verdeeld in 15 onderdelen.

Hieronder zie al deze onderdelen per stuk toegelicht.

Milieumanagement

Milieumanagement

Door actief en structureel aandacht te besteden aan CO2-reductie en een circulaire bedrijfsvoering, zal de uitstoot afnemen. Dit doen we door ons verbruik te monitoren, beleid te maken op het gebied van duurzaamheid en speciale mensen aan te stellen die dit beleid uitvoeren en verbeteren.
Energie

Energie

Ons doel is om het energieverbruik en de gerelateerde kosten structureel te verlagen. Door zuiniger om te gaan met airco en verwarming, door alle lampen te vervangen door led-lampen en door zonnepanelen te installeren. Inmiddels wekken we 10% van onze stroom zelf op.
Water en afvalwater

Water en afvalwater

Water besparen en schoonhouden doen we op veel verschillende manieren. Denk aan waterbesparende douchekoppen of toiletten. Ook wordt er actief ingezet op het correct afvoeren van medicatie, zodat dit niet door de wasbak gaat.
Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen moeten op een veilige plaats worden bewaard. Ook is het van belang dat er op een juiste wijze gewerkt wordt met deze stoffen. Hier worden duidelijke instructies voor gemaakt op locaties.
Lucht

Lucht

Alle installaties, van koelingen tot ketels, moeten correcte onderhoudsschema’s hebben. Door deze installaties goed te onderhouden, kan een negatief effect op de lucht worden voorkomen.
Afval

Afval

Door afval te scheiden kunnen meer materialen worden hergebruikt. Dit is goed voor het milieu, omdat het de CO2-uitstoot vermindert. Verder recyclen we zelf kleding en textiel bij Leger des Heils ReShare.
Catering en voeding

Catering en voeding

Door het beter samenstellen en uitserveren van maaltijden, kan voedselverspilling worden voorkomen. Daarnaast wordt er ingezet op gezondere voeding en minder dierlijke eiwitten, en is de vis altijd duurzaam. Ook het invoeren van Meatless Monday kan bij deze maatregelen horen.
Reiniging

Reiniging

Het schoonmaken van onze gebouwen en het interieur moet efficiënt gebeuren. Hierdoor kan het gebruik van schoonmaakmiddelen en water worden geminimaliseerd, zonder dat het minder hygiënisch wordt. De schoonmaakmiddelen die wel worden gebruikt zijn milieuvriendelijk.
Schoon vervoer

Schoon vervoer

We zetten in op het reduceren van fossiele brandstoffen. Dat door we door het aanschaffen of leasen van zuinige auto’s of busjes en door zoveel mogelijk elektrisch te rijden en laadpalen te installeren. Ook stimuleren we het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer.
Inkoopbeleid

Inkoopbeleid

We kopen onze producten zo duurzaam en circulair mogelijk in. Denk aan milieuvriendelijke wasmachines en printen op milieuvriendelijk papier.
Vastgoed

Vastgoed

De gebouwen van onze organisatie moeten zo duurzaam mogelijk zijn. Dit gaat niet alleen over maatregelen die een gebouw energie-neutraal maken, maar ook over bijvoorbeeld verf of andere bouwmaterialen die gebruikt worden. Het doel is om in 2050 helemaal CO2 neutraal te zijn.
Groenbeheer

Groenbeheer

Ons doel is om de klimaatbestendigheid en natuurwaarde van de verschillende terreinen te verhogen. Ook biodiversiteit op en om het terrein wordt gewaarborgd.
Healing environment

Healing environment

De binnenomgeving moet voor zowel medewerkers als bewoners/deelnemers bijdragen aan de gezondheid. Denk hierbij aan voldoende daglicht, genoeg groen, stilteruimtes en rookvrije gebouwen.
Groene zorg

Groene zorg

Een zogeheten Green Team van het Leger des Heils denkt na over verduurzaming. Vanuit dit team kunnen nieuwe initiatieven worden bedacht en uitgevoerd. Ook heeft elke regio een eigen duurzaamheidscoördinator. Op de zorglocaties zijn mensen aangesteld die toezien op de verduurzamingsmaatregelen van die locatie.
Innovatie

Innovatie

Innovatieve ideeën omtrent duurzaamheid worden beloond. We krijgen daarvoor extra punten binnen de MilieuThermometer Zorg.

Zorg voor mens én milieu
Met het behalen van het MTZ-certificaat zijn we verzekerd van het behalen van de doelstellingen van de Green Deal én aan de wet. MTZ gaan namelijk een stapje verder dan wat het Leger des Heils wettelijk verplicht is om te doen. Bovenal zorgen we hiermee dat onze zorglocaties ook écht bijdragen aan zorg voor mens en milieu. Daarmee werken we aan de missie van het Leger des Heils.

Heb je vragen over specifiek MTZ en het Leger des Heils? Mail dan naar wesley.frese@legerdesheils.nl

Leger des Heils tekent de Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Leger des Heils tekent de Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Op donderdag 8 december ondertekende het Leger des Heils de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.
Leger des Heils krijgt nieuw energiemanagementsysteem

Leger des Heils krijgt nieuw energiemanagementsysteem

Een nieuw systeem geeft het Leger des Heils meer inzicht - en grip - in het verbruik van gas en elektriciteit.
Zonnepanelen op het dak bij ReShare. 'Duurzaamheid staat bij ons bovenaan'

Zonnepanelen op het dak bij ReShare. 'Duurzaamheid staat bij ons bovenaan'

Het dak van de ReShare loods in Deventer ligt vol met zonnepanelen. Sinds begin dit jaar zijn ze in gebruik en voorzien ze alles van stroom.