Leger des Heils Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Leger des Heils tekent de Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Duurzaamheid

Op donderdag 8 december ondertekende Bert van de Haar, bestuurder bedrijfsvoering van het Leger des Heils, namens de organisatie de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Hiermee committeert het Leger zich (opnieuw) aan het behalen van de klimaatdoelstellingen met onze organisatie.

Wat is de Green Deal Duurzame Zorg?
Green Deals zijn afspraken over verduurzaming tussen de overheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

In allerlei sectoren worden Green Deals gesloten. Denk aan de landbouw, energiesector, infrastructuur, onderwijs, en vervoer. Het doel van een Green Deal is om verduurzaming in concrete plannen te gieten, en dat duurzaamheid in zijn algemeenheid wordt bevorderd en gestimuleerd. De overheid probeert knelpunten weg te nemen die het maken van duurzame plannen verhinderen. Denk aan aanpassing van wet- en regelgeving of het samenbrengen van partijen. Het gaat niet om financiële ondersteuning, daar zijn andere regelingen voor beschikbaar.

De Green Deal Duurzame Zorg, afgekort als GDDZ, is een uitwerking van de ambities uit het Klimaatakkoord en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, specifiek voor de zorgsector. De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de totale voetafdruk (CO2-uitstoot) van Nederland en heeft daarmee een substantiële impact op het klimaat.

De visie van het Leger des Heils op duurzaamheid

De visie van het Leger des Heils op duurzaamheid

Waarom een nieuwe Green Deal?
In oktober 2022 liep de eerder door ons ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 2.0 af. Hiervoor in de plaats is een Green Deal Zorg 3.0 gekomen. Deze nieuwe Green Deal is ambitieuzer en heeft meer concrete afspraken die minder vrijblijvend zijn. Deze afspraken gaan over de volgende vijf thema’s:

  • Preventie (voorkómen van zorg, inclusief een gezonde werk- en leefomgeving);
  • CO2-reductie (vastgoed (CO2-routekaarten) en vervoer);
  • Circulair werken (afval, voeding, bouwmaterialen, inkoop);
  • Terugdringen van medicijngebruik en medicijnresten in het afvalwater;
  • Integreren van het duurzame gedachtegoed in het (zorg)onderwijs.

Het Leger des Heils maakt op basis hiervoor vóór 1 maart 2023 een aangepast uitvoeringsplan, met concrete en tijdgebonden (tussen)doelen. Dit zorgt ervoor dat onze zorg een minimale impact op klimaat en milieu zal hebben in 2050.

Het Leger des Heils en de Green Deal
Eerder, namelijk op 10 oktober 2019, ondertekende het Leger des Heils al de Green Deal 2.0. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is er veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid. Er zijn zonnepanelen geplaatst, we scheiden ons afval op steeds meer locaties en we elektrificeren ons wagenpark waardoor we minder CO2 uitstoten. In 2023 certificeren we de organisatie via de invoering van de Milieuthermometer Zorg. Inkoop- en vastgoed processen verduurzamen en we investeren tot 2030 miljoenen in ons vastgoed. Deze Green Deal heeft geholpen om een duurzaamheidsprogramma vorm te geven en een infrastructuur op te zetten waarmee we duurzaamheid in de organisatie van het Leger des Heils kunnen borgen.

Lees hier meer over de inhoud van de Green Deal Duurzame Zorg.

De Milieuthermometer Zorg

De Milieuthermometer Zorg

Hoe het Leger des Heils zijn locaties verduurzaamt.