De visie van het Leger des Heils op duurzaamheid

Duurzaamheid

Het Leger des Heils wil een goede rentmeester zijn van de schepping. Internationaal en nationaal staat de klimaatcrisis hoog op de agenda. Zo ook bij het Leger des Heils. De internationale organisatie van het Leger heeft in juli 2021 een position statement uitgebracht om de eigen organisatie op te roepen tot actie.

Sociale en ecologische gerechtigheid
Er is sprake van uitputting van de aarde, lucht- en watervervuiling, drastische inkrimping van de biodiversiteit, temperatuurstijgingen en grote mondiale veranderingen in het klimaat. Oorzaken voor deze fenomenen zijn onder meer de toename van verbruik van fossiele brandstoffen en andere eindige natuurlijke hulpbronnen, de toename van de wereldbevolking en de uitbuiting op wereldschaal ten gunste van de rijke westerse landen. 

Het effect van de uitbuiting van de aarde door de mens heeft indirect een disproportionele weerslag op mensen in armoede. Het Leger des Heils wil daarom voor haar deelnemers strijden; voor ecologische gerechtigheid. We geloven dat sociale gerechtigheid – de missie van het Leger des Heils – en ecologische gerechtigheid bij elkaar (moeten) horen.

Strijden vanuit hoop
Het Leger des Heils in Nederland wil dan ook verantwoord omgaan met de ecologische systemen en natuurlijke hulpbronnen bij het gebruiken van materialen, middelen en gebouwen. Dat doen we vanuit hoop. Hoop dat verandering mogelijk is als we de aarde beheren zoals God van ons vraagt.

Hoe maakt het Leger des Heils dit concreet?

Hoe maakt het Leger des Heils dit concreet?

Duurzaam op weg

Duurzaam op weg

Leger des Heils Amsterdam stapt over op elektrische bussen.
De Milieuthermometer Zorg

De Milieuthermometer Zorg

Hoe het Leger des Heils zijn locaties verduurzaamt.
Meer dan 40.500 handtekeningen ingeleverd bij Tweede Kamer

Meer dan 40.500 handtekeningen ingeleverd bij Tweede Kamer

Een statement waarmee we pleiten voor de Wet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen.