Leger des Heils elektrisch rijden

Duurzaam op weg

Duurzaamheid

Bij het Leger des Heils in Amsterdam zijn op 8 maart jl.4 elektrische bussen opgeleverd. Vanaf nu rijden ze compleet met GPS en bestickering door de stad. De laadpalen werden eind vorig jaar al geplaatst. De officieel oplevering, een moment om even te markeren. Deze stap vormt een onderdeel in het duurzaamheidsprogramma van het Leger des Heils.

Het Leger des Heils wil verantwoord omgaan met ecologische systemen en natuurlijke hulpbronnen. In 2018 is een duurzaamheidsprogramma gelanceerd om de bedrijfsvoering te verduurzamen.

Duurzaamheid is belangrijk en om die reden heeft het Leger des Heils in 2019 de ‘Green Deal Zorg’ ondertekend. Dit is een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen, brancheorganisatie en het ministerie van VWS met gezamenlijke doel om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te behalen om 55% CO2-reductie te realiseren in 2030 en energieneutraal te zijn in 2050.

Leger des Heils elektrisch rijden

In de Raad van Bestuur W&G/ LJ&R is recent gesproken over de verduurzaming van het leasewagenpark. Bert van de Haar, bestuurder bedrijfsvoering en verantwoordelijk voor de verduurzaming: “Afgelopen jaar hebben we onder meer geïnvesteerd in het plaatsen van zonnepanelen, zijn we ledverlichting op locaties aan het aanbrengen en met afvalscheiding begonnen. Naast deze mooie stappen hebben we nu ook het besluit genomen om de Leger des Heils leaseauto’s stapsgewijs te gaan vervangen voor elektrische auto’s, waar dit mogelijk is. Ook gaan we oplaadpalen aanleggen in alle regio’s. Ik ben blij dat we op veel vlakken handen en voeten kunnen geven aan onze verantwoordelijkheid als rentmeester van de wereld waarvan we deel uitmaken!”

Leger des Heils elektrisch rijden

Gemeente Amsterdam heeft in 2019 het Actieplan Schone Lucht gelanceerd. Eén van de onderdelen is dat alle bedrijfsauto’s binnen de Ring A10 uitstootvrij dienen te zijn in 2025. In 2030 wil men voor de hele bebouwde kom alleen uitstootvrij wegverkeer, dus ook personenauto’s. Hiervoor stelt de gemeente Amsterdam subsidie beschikbaar.

Leger des Heils Amsterdam heeft in samenwerking met Broekhuis Lease, een leverancier die een voortrekker is in het elektrisch rijden, een inventarisatie gedaan van het wagenpark. Dat heeft geresulteerd in het omzetten van 4 auto’s van diesel naar elektrisch.

Leger des Heils elektrisch rijden

Op 8 maart hebben we vier prachtige elektrische bussen opgeleverd gekregen compleet en voorzien van GPS-systeem en bedrijfsbestickering. Lammert van der Horst, accountmanager bij Broekhuis Lease overhandigde de sleutels van de nieuwe bussen met de mooie slogan 'vol energie vooruit'. Directeur bedrijfsvoering van de GWCA, Wim van Ginkel is blij met deze stap “Het Leger des Heils vindt duurzaamheid belangrijk en op deze manier kunnen wij ons steentje bijdragen. Bijkomend voordeel van elektrisch rijden is op dit moment zeker ook het financiële voordeel gezien de hoge benzine en dieselprijzen. Een mooie win-win situatie!”

Medewerkers en deelnemers van 50I50 Move gaan vol trots de weg op met de nieuwe bussen, wat hun betreft is 50I50 Move hiermee toekomstbestendig!

De visie van het Leger des Heils op duurzaamheid

De visie van het Leger des Heils op duurzaamheid