Leger des Heils bespaart ruim 30 volle vuilniswagens afval door te scheiden

Duurzaamheid Beeld: Goed Folk

Er belandt bij het Leger des Heils veel in de afvalbak. Daar is niet aan te ontkomen als je tienduizenden mensen helpt op meer dan honderd locaties. Jaarlijks worden er miljoenen kilo’s afval weggegooid. Het grootste deel daarvan verdwijnt in ovens en gaat letterlijk in rook op. Een enorme hoeveelheid CO2 is het resultaat. Maar sinds 2021 werkt het Leger des Heils, doormiddel van afvalscheiding, aan een schonere toekomst.  

Willem den Hoed, projectmanager bij het Leger des Heils, werkte aan het project waardoor afval scheiden binnen het Leger des Heils de nieuwe standaard zou worden. “We begonnen in april 2021 met de eerste pilot op een locatie. Nadat die succesvol was afgerond, zijn we het gaan uitrollen over alle locaties.”

Maatwerk

Om op zoveel mogelijk locaties afval te scheiden, werd er een stappenplan ontwikkeld waarmee locaties op basis van de eigen behoeften konden kijken welke aanpassingen er nodig waren. Den Hoed: “Met regionale projectleiders vanuit de facilitaire diensten zijn we aan de slag gegaan. Zij bepaalden samen met de mensen op de locaties de juiste inzamelbakken voor binnen en de juiste containers voor buiten. Onze afvalverwerker haalde vervolgens het afval gescheiden op.” 

Het project is ondertussen afgerond en op ruim 100 (grotere) locaties wordt er nu afval gescheiden. Den Hoed: “Dat zijn nog niet alle locaties, maar dat heeft meerdere redenen. Op sommige locaties zijn we huurder in een verzamelpand en wordt de afvalafhandeling door een ander geregeld, of soms wordt het afval door de gemeente opgehaald waarbij de gemeente het afval pas scheidt na het ophalen.”

Succes

Het project is, volgens Willem den Hoed, een succes. “Ons percentage restafval was in 2021 83,9%. Dus van al het afval dat we hadden, verdween bijna 84% in verbrandingsovens. Nu zijn we ruim een jaar verder en hebben we dat percentage omlaag gebracht naar bijna 79%. Dat bleek uit een eerste meting. De volledige cijfers van 2022 hebben we nog niet, dus wellicht is het nog lager. Het lijkt misschien een kleine afname, maar als je bedenkt dat we per jaar 3,5 miljoen kilo afval hebben, scheelt dat zo’n 200.000 kilo aan restafval. Dat zijn meer dan dertig volle vuilniswagens.” 

Willem: “Het doel is om dat percentage restafval zo laag mogelijk te krijgen. Door het afval te blijven scheiden, verdwijnen er minder kilo’s afval in de oven, wat behoorlijk minder uitstoot betekent.” Door het komende jaar in te zetten op bewustwording onder deelnemers en werknemers, hoopt het Leger des Heils de komende jaren het percentage restafval nog lager te krijgen. Willem: “Dat past binnen onze visie op duurzaamheid. We hebben deze aarde van God gekregen, en mogen er als rentmeesters voor zorgen. Als we dat met z’n allen doen, met al die medewerkers en deelnemers, dan kunnen we een verschil maken.”