Verbouwing Kromhout

06-08-2020

Mogelijke vragen en antwoorden verbouwing Kromhout  

Verbouwing Kromhout / Kasperspad

De locatie van het Leger des Heils aan het Kromhout wordt vanaf 10 augustus 2020 grondig verbouwd. De verbouwing vindt plaats in het gedeelte van het pand op het binnenterrein. Tijdens de verbouwing zijn de dag- en nachtopvang gewoon in gebruik net als nu, hier wordt niet verbouwd.

Plattegrond kromhout verbouwing

Verhuizing afdeling Huis en Haard

Het grootste deel van de huidige deelnemers* van de afdeling Huis en Haard (Beschermd wonen) aan de Kromhout-kant, is daarvoor verhuisd naar SSF (Short Stay Facility) in Dordrecht. Een aantal deelnemers heeft elders een goede plek gevonden. Door alle maatregelen die we moesten nemen omtrent COVID-19, konden we deze verhuizing pas in een laat stadium uitvoeren. Dit heeft voor onrust gezorgd onder een aantal deelnemers van Huis en Haard, wat wij goed begrijpen én zo goed mogelijk begeleiden. SSF is voor de deelnemers van Huis en Haard een tijdelijke locatie. Samen met de gemeente Dordrecht zoeken wij een nieuwe locatie voor deze afdeling.  

Verbouwing naar Herstart 2.0

Door de verbouwing worden er 49 één-persoonskamers gerealiseerd voor mensen die dakloos zijn. Deze deelnemers krijgen een eigen kamer veelal met gedeeld sanitair voor 2 personen. Deze kamer is 24/7 beschikbaar en er is 24/7 begeleiding aanwezig. Daarnaast krijgen ze persoonlijke begeleiding om zo snel mogelijk hun leven weer zelfstandig op te pakken. Ook wordt activering aangeboden zodat ze een zinvolle dag invulling hebben en hier voldoening uit kunnen halen. Daarnaast is er een ruimte met 10 bedden voor perioden waarin meer mensen zich melden bijvoorbeeld omdat het koud is. We noemen deze afdeling dan ook geen nachtopvang meer maar Herstart 2.0 (24-uurs voorziening). Deze verandering is een uitwerking van de visie ‘Van opvang naar wonen’ van de gemeente Dordrecht.

Onderbouwing

Doordat deelnemers een eigen kamer hebben en tot rust kunnen komen na een heftige periode, is de kans op herstel en snelle doorstroom groter. Het is menswaardig en geeft ruimte aan een eigen plek. Deelnemers kunnen zich terugtrekken als ze dat nodig hebben. De eerste zes weken van dakloosheid zijn cruciaal voor de motivatie om zich uit deze situatie te werken. Daarna treedt gewenning op. Door hen een eigen plek te bieden kunnen ze ook in de eerste zes weken al werken aan herstel. De slaapzalen zoals we die al jaren kennen, passen niet bij dit ‘nieuwe’ inzicht. Op de slaapzalen voelen mensen zich onveilig en moeten steeds op hun hoede zijn. Met bijvoorbeeld 14 mensen slapen in één ruimte is sowieso best heftig. Deelnemers zijn dan meer bezig met overleven dan met bouwen aan herstel van het gewone leven. Ditzelfde principe hebben we eerder ervaren bij de dagopvang. De dagopvang zoals we die voorheen hadden aan de Dubbeldamseweg Noord was kaal en sober. Geen huiselijk gevoel. Doordat we de dagopvang konden verplaatsen naar De Vorming (op het binnen terrein aan het Kromhout) is er meer rust gekomen. Deelnemers hoefden niet meer met hun tas(sen) over straat te lopen om naar de dagopvang te komen. De Vorming is dusdanig ingericht dat dit echt als een huiskamer voelt, aangevuld met een computerruimte, sportruimte en schilderruimte. Deelnemers blijven daardoor meer binnen en voelen zich gezien en gehoord. Het geeft rust om te werken aan hun doelen.  

Doelgroep

De achtergrond en problematiek van mensen die bij ons aankloppen voor hulp zijn heel divers. Ze hebben vaak een lange stressvolle periode achter de rug voordat ze dakloos werden. Problemen die ten grondslag liggen aan dakloosheid zijn vooral terug te brengen op relationele problemen (echtscheiding, overlijden dierbare), schulden en/of psychische problemen. Daar kan ook een verslaving aan ten grondslag liggen, waardoor er bijvoorbeeld schulden ontstaan en relaties verbroken worden. Daarnaast is er een groep daklozen die al langer gebruikt maakt van de huidige dagopvang. Hun problemen zijn groot of men is inmiddels zo gewend aan het leven op straat dat het veel lastiger is om doelen te stellen waar ze aan (kunnen) werken om zelfstandig te kunnen wonen. Veelal is er een lange geschiedenis van hulpverlening terug te vinden in hun dossier. Ook voor deze mensen is rust terug brengen in hun situatie een goede stap om het leven voor hen zo prettig mogelijk te maken. We hebben vaker gezien dat vanuit deze rust mensen zich positief ontwikkelen in hun gedrag en toch willen werken aan hun problemen.  

Afdelingen Kromhout / Kasperspad

Op ons terrein bevinden zich verschillende afdelingen. Als de verbouwing achter de rug is en alle deelnemers verhuisd zijn is dit het overzicht van de afdelingen: Afdeling Aantal deelnemers max Locatie op het terrein Herstart 2.0 49 + 10 crisisplekken Gebouw aan het Kromhout en loopt door tot op het middenterrein Woonwerktraining 8 deelnemers Boven de poort aan het Kromhout Herstart 24 deelnemers Gebouw aan het Kasperspad De Vorming dagopvang - Middenterrein De nachtopvang (aan het Kasperspad) komt straks vrij om een andere invulling aan te geven. We weten nu nog niet welke functie deze ruimten krijgen.   Visie en missie Onze visie en missie is en blijft: wij zijn er voor kwetsbare mensen die geen helper hebben. Wij blijven kansen geven aan mensen omdat we een lange adem hebben en een heel groot hart om hen te blijven helpen. We geven onze grenzen aan, maar mensen mogen ook weer terug komen om het opnieuw te proberen.  

* Wij noemen onze cliënten deelnemers  

Q&A
Krijgen we overlast van de mensen die nu verblijven op het terrein?

Wij gaan proberen die zoveel mogelijk te voorkomen en zullen hier met hen ook duidelijke afspraken over maken. Het gaat overigens om de huidige deelnemers die nu ook gebruik maken van de dag- en nachtopvang.  

Hoe lang weten jullie dit al?

Er wordt al 5 jaar gesproken in samenspraak met de gemeente. De buurt is hierbij altijd betrokken geweest.  

Kan ik het ergens nalezen?

Voor meer uitleg verwijs ik u naar de website waar beschreven staat wat we gaan doen en waarom. www.legerdesheils.nl/kromhout  

Wat betekent dit voor de plannen die er zijn in dit gebied?

Dit betekent dat er uiteindelijk minder deelnemers aanwezig zijn op het terrein. Daarnaast worden mensen zoveel mogelijk opgevangen op een eigen kamer. Dit betekent privacy, rust en sneller werker aan herstel. Ze mogen op hun kamer de hele dag/nacht verblijven. We zullen dagbesteding zoveel mogelijk stimuleren en als uitgangspunt nemen, waardoor mensen overdag bezig zijn met werk of dagbesteding. Dit is overigens ook een essentieel onderdeel van het herstelproces. Binnen de locatie is 24/7 begeleiding aanwezig.  

Heeft de verbouwing een einddatum?

Het streven is om nog voor de kerst 2020 klaar te zijn met de verbouwing, zodat deelnemers deze toch al moeilijke periode een eigen kamer hebben. Soms lopen bouwwerkzaamheden uit. Dit kan ook voorkomen bij deze verbouwing.  

Housewarming

We verwachten dat half januari 2021 de deelnemers allemaal een eigen plekje hebben en een beetje gewend zijn. We willen dan een opening plannen, zodat u een kijkje kunt nemen en wij u kunnen laten zien hoe het geworden is.  

Waar kan ik terecht met mijn vragen/klachten als het onverhoopt toch mis gaat?

Over de verbouwing Teammanager Tim Bouwman: 0610555561

Over de innovatie Regiomanager Carlijn den Boer: 0620267496  

Informatie over verbouwing Kromhout