Restart

Restart is een specialistisch team voor ambulante crisisinterventie en intensieve begeleiding. Het team biedt begeleiding bij complexe situaties waarbij vaak sprake is van crisis, dreigende ontsporing of extreme overlast en richt zich door middel van intensieve interventies op het stabiliseren en oplossen van de (crisis)situatie. Als de situatie is gestabiliseerd, wordt de hulpverlening overgedragen aan andere hulpverlening. Ook is het team gespecialiseerd in de aanpak van Hoarding problematiek, al dan niet in combinatie met ernstige woningvervuiling.
image

Voor wie?

Personen en gezinnen die in aanmerking komen voor intensieve begeleiding door Restart, hebben vaak te kampen met een sociaal isolement, een verslaving en/of psychiatrische problematiek. Hun woning is in verval geraakt, ze hebben weinig contacten, veel schulden, of staan op het punt uit hun huis gezet te worden. Indien kinderen deel uitmaken van het gezin is er vaak ook sprake van opvoedkundige problematiek en/of verwaarlozing. In veel gevallen is er sprake van zorgmijdend gedrag.

Onze aanpak

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in:

  • Casemanagement: het coördineren van hulpverlening en een vangnet rondom de cliënt;  
  • Financiële hulpverlening: structuur aanbrengen, budgetteren, schuldhulpverlening, begeleiding naar bewindvoering en aanvragen bijzondere bijstand, kwijtscheldingen en subsidies. 
  • Intensieve (woon)begeleiding: het herstructureren van het huishouden, psychosociale hulpverlening, opvoedingsondersteuning, het opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van dagbesteding. 
  • Bij Hoarding problematiek: interventie middels de Restart Veilig Verzamelen methodiek. Hierin wordt een integraal programma geboden met de afdeling Bijzondere Schoonmaak. 
  • Laatste Kansbeleid & Treiteraanpak: drie- of vierpartijen contract. Een aanhangsel bij het huurcontract met vastgelegde afspraken tussen de woningbouwvereniging, GGD Vangnet & Advies en het Leger des Heils. 
  • Nazorg: aanvraag en introductie van een gespecialiseerd verzorgende of huishoudelijk verzorgende voor het continueren van de zorg, uitgevoerd door de Thuiszorg. 
  • Vanuit Restart zijn medewerkers inzetbaar voor deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld op het gebied van Hoarding (Verzameldwang). 

Aanmelden

Aanmelden kan door contact op te nemen met de afdeling intake van het Leger des heils Amsterdam. Deze zijn telefonisch te bereiken van maandag - vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur op 020- 4353232. Of door te mailen naar aanmelding.wijkzorg.gwca@legerdesheils.nl. Cliënten kunnen ook worden aangemeld door hun GGZ-behandelaar via www.trajectusamsterdam.itforcare.nl .

Bij spoed aanmeldingen en voor informatie of advies, kunt u ook contact opnemen met Teamleider Egbert Pelleboer via 06-20974502 of e.pelleboer@legerdesheils.nl.