Leger des Heils Pleegouders gezocht

Gezocht: Pleegouders!

perfectie niet nodig, begrip wel

Nieuws 01 november 2022 Tekst: Anne Schotanus - Eigen Zinnen
Wil jij iets kunnen betekenen in het leven van een kind? Overweeg eens of pleegzorg niet iets voor jou zou kunnen zijn.

Dringend pleeggezinnen nodig

Ze winden er bij de afdeling pleegzorg van het Leger Des Heils geen doekjes om: er zijn dringend goede pleeggezinnen nodig. De nood is hoog.

Een veilige plek, en dan niet alleen fysiek maar ook emotioneel veilig: dat gunnen ze de kinderen voor wie zij pleegouders zoeken, zo. Daar gaan ze hier tot het uiterste voor. Het allerbelangrijkste daarbij: het kwetsbare kind moet worden gezien en moet krijgen wat hij nodig heeft, om zich enigszins nog te kunnen gaan ontwikkelen.

Monica: Het is ongelooflijk belangrijk dat wij goede pleeggezinnen krijgen. Een kind een veilige plek bieden is een ontzettend mooie en wezenlijke taak. Als pleegouder ben je een hele belangrijke schakel in het leven van een kind. Dat jij vanuit je liefde en toewijding er voor het kind bent: dat zal het kind nooit vergeten. Jij maakt echt het verschil in het leven van een kind.

Tegelijk moet ze eerlijk zijn: pleegzorg bieden is een complexe taak. ‘Om (aanstaande) pleegouders te ondersteunen en te begeleiden, geven wij hen heel veel psycho-educatie. Wij leren pleegouders om geduld te hebben; verwachtingen zijn vaak veel te hoog. Pleegkinderen zijn niet zoals je eigen kinderen, het zijn over het algemeen beschadigde kinderen.’

Zorgvuldige begeleiding

Pleegouders zijn vaak erg gemotiveerd en idealistisch, maar de praktijk blijkt soms complexer dan ze dachten. Pleegkinderen opvangen en opvoeden omvat namelijk meer dan je huis en je hart open zetten voor een kind. Het betekent dat je inziet dat het kind beschadigd is en een grote behoefte heeft aan emotionele veiligheid om zich te kunnen hechten en zich verder te kunnen ontwikkelen. ‘Pleegouders zijn zich daar nog wel eens onvoldoende bewust van. Die denken: ik ben een ervaren ouder/opvoeder, dus ik kan dit. Dan blijken ze toch niet waar te kunnen maken wat ze het kind zo graag willen geven.’

Daarom worden pleegouders zorgvuldig en zelfs kritisch begeleid. ‘Je hoeft echt niet perfect te zijn als pleegouder, maar je basis moet wel stevig zijn. Want het kind is vanuit zijn beschadiging zo enorm kwetsbaar. Het kan niet anders, het is machteloos. Dat pleegouders dit gaan snappen, daar maak ik me hard voor. Als ik in de begeleiding van pleegouders iets kan betekenen door pleegouders op een andere manier naar het kind te laten kijken, dan vind ik dat zó waardevol.’

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Pleegouders Leger des Heils
Pleegzorgwerker Monica van Vliet

Een goede plek

Meer mensen enthousiast maken over pleegzorg maar tegelijkertijd het afbreukrisico zo laag mogelijk houden: dát is de uitdaging waar Monica en haar collega’s zich voor gesteld zien. ‘Als het toch misgaat in een pleeggezin, zijn we daar allemaal stuk van. We vinden het afschuwelijk dat we in dergelijke situaties voor kinderen niet hebben kunnen waarmaken wat we hen beloofden: we zorgen voor een goede plek voor jou.’ (*) Daarom zijn ze bij het Leger Des Heils gemotiveerd, bevlogen, gedreven - maar ook realistisch. ‘Wij kijken altijd naar de lange termijn. En ons belang is altijd, altijd het kind.’

Monica van Vliet is een van de bevlogen en zeer ervaren pleegzorgwerkers bij het Leger des Heils. Een van haar taken is de ‘matching’: zodra er een aanvraag binnenkomt, zoekt Monica samen met een collega in hun bestand naar een passend pleeggezin. Daarnaast begeleidt ze pleeggezinnen. Ook is ze nauw betrokken bij de voorbereidingscursus voor aanstaande pleegouders.

(*) Monica: ‘Natuurlijk zijn er ook situaties dat we volkomen begrijpen dat het mis gaat. Dan gaan we naast de pleegouders staan. Dan hebben we gezien dat ze echt alles  gedaan hebben en alles  geprobeerd hebben, maar dat het niet haalbaar was.’