Jeugdhulp en gezinsondersteuning

Het opvoeden van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Soms lukt het ouders niet om die verantwoordelijkheid voor hun kinderen te dragen. Het kan zijn dat kinderen of jongeren niet meer thuis kunnen wonen. Dit komt vaak door verschillende, moeilijke omstandigheden. Wij begeleiden hen daarbij.

Over jeugdhulp en gezinsondersteuning

Afhankelijk van de situatie, begeleiden we bij gezinnen thuis of in een opvanglocatie. Soms wonen kinderen of jongeren tijdelijk bij ons. Het welzijn van het kind staat altijd voorop. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.

Tienermoederopvang

In onze tienermoederopvang wonen jonge vrouwen die het niet zelf redden. Zij zijn bijvoorbeeld met hun kind op straat beland of ongewenst zwanger. De moeders die bij ons wonen, hebben vaak geen of een klein sociaal netwerk en kunnen nergens anders terecht. Wij zorgen voor een veilige en stabiele basis. Zo kunnen ze aan hun toekomst bouwen. 

Woontraining voor jongeren

Ook begeleiden wij jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. We helpen ze onder meer met sociale vaardigheden, woonvaardigheden en het omgaan met verslavingsproblemen. 

Pleegzorg

Kinderen moeten in een stabiele omgeving kunnen opgroeien. Maar soms worden zij in hun gezin geconfronteerd met veel problemen waardoor ze (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Het Leger des Heils biedt verschillende vormen van pleegzorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar.