Dienstverlening

De Stichting Leger des Heils Dienstverlening heeft vooral tot doel om de andere onderdelen van het Leger des Heils in Nederland te ondersteunen bij hun werk. Dat doet zij door de facilitaire diensten te leveren op het gebied van financiën, informatisering en communicatie. Leger des Heils ReShare is een stichting die zich bezig houdt met het hergebruiken van kleding. ReShare valt onder de Stichting Leger des Heils Dienstverlening.