Wat het Leger doet tegen mensenhandel en uitbuiting

Het Leger des Heils is zeer betrokken bij het bestrijden van mensenhandel, zowel in Europa als wereldwijd. We doen er alles aan om te voorkomen dat mensen verhandeld worden. We beschermen slachtoffers en helpen hen bij hun re-integratie in de samenleving. In ons werk zijn we vaak getuige van de ernstige traumatisering en gewelddadige exploitatie van slachtoffers. Wij strijden tegen alles wat mensenlevens kapot maakt.

Opvang en hulp

Lees hier meer over Meetingpoint, een locatie waar mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel worden opgevangen.

Campagne

Het Leger des Heils voert een Europese campagne tegen uitbuiting en mensenhandel. In zogenoemde bronlanden van slachtoffers van mensenhandel doen we aan preventie met advertenties die te mooi zijn om waar te zijn. In ontvangstlanden, zoals Nederland, is het doel van deze advertentiecampagne bewustwording. We willen Nederlandse burgers bewust maken van het feit dat (te) lage prijzen hoge kosten meebrengen voor anderen. 

Lees meer over deze campagne op de campagnewebsite tegoedkoop.com