Recht in Zicht-juridische hulp slachtoffers mensenhandel

Aanmelden
phone

Informatie & kenmerken

accessibility
Doelgroep
Jongeren
Volwassenen

Specificaties

Binnen het project ‘Recht in Zicht’ worden slachtoffers van mensenhandel in Amsterdam begeleid tijdens hun verblijfsrechtelijke procedure. De casemanager ondersteunt ongedocumenteerde slachtoffers mensenhandel in het omschrijven van diens hulpvragen naar een hulpverleningsplan. De casemanager begeleidt de cliënten in de verwezenlijking van het plan in samenwerking met andere instanties en biedt daarbij zelf juridische begeleiding. Daarnaast zet de casemanager vrijwillige juridische maatjes in als additionele ondersteuning. Voor cliënten betekent de ondersteuning door een vrijwilliger een morele steun, maar ook verwerven zij zelf meer kennis over de juridische procedure waardoor zij meer grip op hun situatie krijgen. Juist als cliënten hun procedure beter begrijpen, kunnen zij zelf een actievere rol spelen bij bijvoorbeeld de dossieropbouw. Dit maakt hen zelfverzekerder en minder machteloos.