JongLeren

Hulpaanbod voor jeugdigen met een complexe hulpvraag

JongLeren is er voor jeugdigen van 0 – 23 jaar met een complexe hulpvraag. We zijn er voor jeugdigen bij wie de ontwikkeling in de thuissituatie is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Ons startpunt is daarbij altijd de jongere zelf en zijn of haar hulpvraag. Ons doel is dat de jongere zich optimaal kan ontwikkelen. Daarbij vinden we het erg belangrijk om te werken aan veiligheid en rust en richten we ons op mogelijkheden en kansen die individuele groei en ontwikkeling mogelijk maken. We werken aan herstel van het gewone leven, dit houdt in dat het uitgangspunt is dat kinderen en jongeren in een normale situatie kunnen opgroeien.

Zorg op maat

JongLeren is inzetbaar bij uiteenlopende hulpvragen en combinaties van meerdere problemen bij jeugdigen. We helpen jeugdigen die te maken hebben met problemen zoals: frequent verzuim van school of werk, het hebben van schulden, in aanraking komen met politie en justitie, opgebouwde spanningen in het gezin, niet meer thuis kunnen wonen door diverse omstandigheden, het ontbreken van een vaste woon of verblijfplaats.

Geen jongere en geen hulpvraag is hetzelfde, daarom bieden we zorg op maat. We hebben diverse vormen van hulpverlening en verblijfsmogelijkheden. Naast ondersteuning, (ambulante) begeleiding, groepsbegeleiding en trainingen, begeleiden we jongeren bij re-integratie op het gebied van werk, scholing en besteding van de vrije tijd.
Door de brede samenstelling kan op basis van de behoeften van het kind of de jongere, flexibel en op maat, een traject worden ingezet. Hierbij kunnen de verschillende vormen van hulp gelijktijdig of achtereenvolgend worden ingezet. We kijken niet alleen naar de jeugdige, maar ook naar de omgeving. Hiermee willen we het kind of de jeugdige een zo solide mogelijke basis geven om mee verder te gaan, tijdens en na de geboden hulpverlening.

Met JongLeren geven wij hulp en steun om de jeugdige een stabiele en veilige basis te geven, zodat ze zo optimaal mogelijk toegerust zijn op participatie in de maatschappij.

Duur

De duur is verschillend per geboden traject.

Informatie & aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: (088) 090 18 10.