Daalburgh (verblijf en behandeling jongeren LVB)

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Gemeente
Amsterdam
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op 088 – 0654825 en via btm.gwca@legerdesheils.nl. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

Contactformulier voor deelnemers jonger dan 18 jaar: 

Contactformulier voor deelnemers van 18-27 jaar: 

Toon meer
Daalburgh (verblijf en behandeling jongeren LVB) />
								<div class=
location_on
Daalwijk 17
1102 AA Amsterdam
phone

Informatie & kenmerken

JongLeren helpt kinderen en jongeren met een complexe hulpvraag. Ze hebben bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, schulden, gebruiken middelen, verzuimen school of zijn in aanraking geweest met de politie. Daarnaast is er vaak  sprake van gedragsproblematiek en problemen in het eigen netwerk. Door hulp op maat leggen we een stabiele basis waar de jeugdige mee verder kan. Deze hulp kan allerlei vormen krijgen en de veiligheid van het kind staat altijd voorop.

Specificaties

Een verblijfsplek met behandeling voor jongeren die lastig te plaatsen zijn binnen het huidige zorglandschap. Wonen in een zelfstandige studio is de basis waarbij de zorg op maat wordt aangevuld. We gaan uit van het principe “zo gewoon mogelijk”, waarbij het zo min mogelijk moet voelen als een instelling.

Voor wie?

Jongeren met LVB in combinatie met ernstige hechtingsproblematiek en trauma(s), wat resulteert in beperkingen in de emotionele binding met anderen. Waardoor zij geen baat hebben bij het normale groepswonen, waarbij relatieopbouw met de begeleiding en groepsgenoten noodzakelijk is. Op Daalburgh zullen deze jongeren meer profiteren, aangezien de nadruk zal liggen op de ontwikkelingstaken. Vanuit een zakelijke neutrale aanpak wordt er binnen een gestructureerde omgeving stapsgewijs gewerkt aan de zelfstandigheidsvaardigheden.

 Profiel jongere:

  • Licht verstandelijke beperking en bijkomende, domein-overstijgende problematiek van 18-23 jaar.
  • Behoefte aan aansturing en coaching vanuit een concrete taak-doel opvatting. Kunnen werken vanuit mentorcontacten
  • Kunnen profiteren vanuit appél dat gedaan wordt aan groei naar zelfstandigheid
  • Nadruk op werken aan eigen ontwikkelingsplan ten aanzien van ontwikkelingstaken en eventueel persoonlijke blokkades
  • Behoefte hebben aan appél op eigen ontwikkeling, respect voor eigen leefruimte

 Hoe doen we dit?

 De focus in de behandeling van deze jongeren ligt op groei bewerkstelligen vanuit een taakgerichte opvatting van zelfstandigheid, uiteraard met traumasensitief geschoolde werkers. De doorstroomdoelen (zelfstandigheidvaardigheden) en de persoonlijke leerdoelen worden door mentoren opgepakt middels trainingsmodules. Dit kan o.a. gaan om modulen gericht op onderwerpen als;agressie, weerbaarheid, middelengebruik en seksualiteit, koken en gezonde levensstijl, financiën, psycho-educatie, huishoudelijke taken en participatie in het gewone leven.

Jongeren hebben hun eigen studio met sanitair en keukenblokje. Zij kunnen terugvallen op de 24/7 ondersteuning in het pand en de gezelligheid van de gezamenlijke leefkeuken. Jongeren werken met hun vaste mentor gefaseerd naar meer zelfstandigheid, dit betekent dat elke fase meer privileges met zich meebrengt.

 Indicaties:

LVG 3 en 4. BW-LVB, IFZO.

 Aanmelden:

Cliënten kunnen worden aangemeld bij BTM (bureautrajectmanagement) via het

e-mailadres: jongeren.btm.gwca@legerdesheils.nl