Zelfstandigheidstraining De Cromwijk

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Gemeente
Amersfoort
Plaatsen:
8
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

cloud_download Aanmeldformulier jeugd (docx)
Toon meer
location_on
Cromwijk 2
3813 XL Amersfoort

Informatie & kenmerken

Voor jongeren met meerdere problemen zoals psychiatrische problematiek, verslaving (blowen), verzuim op school, schulden, geen stabiele thuissituatie, en mogelijk in aanraking geweest met politie.

Specificaties

Kamertraining voor jongeren tussen 16-23 jaar

In Amersfoort wordt door het Leger des Heils zelfstandigheidstraining geboden. Het gaat om jongeren van 16 tot en met 23 jaar die willen doorgroeien naar zelfstandigheid, maar waarbij dit vanuit hun huidige leefomgeving (tijdelijk) niet mogelijk is.

De problematiek van de jongeren is meervoudig en complex. Er is altijd sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert.

Vraaggericht
We werken vraaggericht samen met de jongeren d.m.v. een oplossingsgerichte en toekomstgerichte aanpak. Hierbij is natuurlijk aandacht voor de specifieke achtergrond, herkomst en netwerk van de jongeren. De hulpverlening wordt fasegewijs geboden en op maat afgestemd op individuele behoeftes van de jongere. Het uitgangspunt voor de duur van een traject is zo snel als mogelijk en zo intensief als nodig. Gemiddeld duurt een traject 1,5 jaar.

Nieuwe kansen
De zelfstandigheidstraining biedt nieuwe kansen aan jongeren. Elke jongere wordt begeleid door een mentor. De jongere stelt samen met de mentor een individueel plan op dat op vaste momenten wordt geëvalueerd. Bij het opstellen en gedurende het traject bijstellen van dit plan zijn de mogelijkheden en wensen van de jongere leidend. Naast de psycho- sociale hulp worden de jongeren begeleid bij zaken als woonvaardigheden, dagstructuur, opleiding en werk, het opbouwen van een eigen sociaal netwerk en het goed functioneren binnen de maatschappelijke omgeving.

De Cromwijk
In De Cromwijk wonen 8 jongeren in 2 woningen in de Amersfoortse wijk Schothorst. De jongeren worden op een intensieve individuele wijze d.m.v. een 24-uurs opvang begeleid in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Als het nodig is, kunnen jongeren daarna doorstromen naar een vervolgfase (Project 53). Hier wonen 4 jongeren die door een mentor worden begeleid voordat zij geheel zelfstandig gaan wonen. Deze fase geeft jongeren de kans een vervolgstap te zetten in hun ontwikkeling richting zelfstandigheid zonder dat de 24-uurs begeleiding nodig is.