Zelfstandigheidstraining De Cromwijk

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Gemeente
Amersfoort
Plaatsen:
8
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier jeugd (docx)
Toon meer
Zelfstandigheidstraining De Cromwijk />
								<div class=
location_on
Cromwijk 2
3813 XL Amersfoort

Informatie & kenmerken

JongLeren helpt kinderen en jongeren met een complexe hulpvraag. Ze hebben bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, schulden, gebruiken middelen, verzuimen school of zijn in aanraking geweest met de politie. Daarnaast is er vaak  sprake van gedragsproblematiek en problemen in het eigen netwerk. Door hulp op maat leggen we een stabiele basis waar de jeugdige mee verder kan. Deze hulp kan allerlei vormen krijgen en de veiligheid van het kind staat altijd voorop.

accessibility
Doelgroep
Jongeren
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer
directions_bus
OV-locatie op loopafstand

Specificaties

Kamertraining voor jongeren tussen 16-23 jaar

In Amersfoort wordt door het Leger des Heils zelfstandigheidstraining geboden. Het gaat om jongeren van 16 tot en met 23 jaar die willen doorgroeien naar zelfstandigheid, maar waarbij dit vanuit hun huidige leefomgeving (tijdelijk) niet mogelijk is.

De problematiek van de jongeren is meervoudig en complex. Er is altijd sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor de ontwikkeling van de jongere ernstig belemmerd wordt of stagneert.

Begeleiding

We werken vraaggericht samen met de jongeren d.m.v. een oplossingsgerichte en toekomstgerichte aanpak. Hierbij is natuurlijk aandacht voor de specifieke achtergrond, herkomst en netwerk van de jongeren. De hulpverlening wordt fasegewijs geboden en op maat afgestemd op individuele behoeftes van de jongere. Het uitgangspunt voor de duur van een traject is zo snel als mogelijk en zo intensief als nodig. Gemiddeld duurt een traject 1,5 jaar.

Nieuwe kansen

De zelfstandigheidstraining biedt nieuwe kansen aan jongeren. Elke jongere wordt begeleid door een mentor. De jongere stelt samen met de mentor een individueel plan op dat op vaste momenten wordt geëvalueerd. Bij het opstellen en gedurende het traject bijstellen van dit plan zijn de mogelijkheden en wensen van de jongere leidend. Naast de psycho- sociale hulp worden de jongeren begeleid bij zaken als woonvaardigheden, dagstructuur, opleiding en werk, het opbouwen van een eigen sociaal netwerk en het goed functioneren binnen de maatschappelijke omgeving.

De Cromwijk

In De Cromwijk wonen 8 jongeren in twee woningen in de Amersfoortse wijk Schothorst. De jongeren worden op een intensieve individuele wijze d.m.v. een 24-uurs opvang begeleid in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Als het nodig is, kunnen jongeren daarna doorstromen naar een vervolgfase (Project 53). Hier wonen 4 jongeren die door een mentor worden begeleid voordat zij geheel zelfstandig gaan wonen. Deze fase geeft jongeren de kans een vervolgstap te zetten in hun ontwikkeling richting zelfstandigheid zonder dat de 24-uurs begeleiding nodig is.

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!