Behandelgroep de Springplank

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Gemeente
Amersfoort
Plaatsen:
8
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

cloud_download Aanmeldformulier jeugd (docx)
Toon meer
location_on
Matthias Withoosstraat 63
3812 SR Amersfoort
phone
033 4671300

Informatie & kenmerken

Voor jongeren met meerdere problemen zoals psychiatrische problematiek, verslaving (blowen), verzuim op school, schulden, geen stabiele thuissituatie, en mogelijk in aanraking geweest met politie.

Specificaties

Intensieve begeleiding voor jongeren van 13 tot 18 jaar

De Springplank is een behandelgroep voor jongeren, zowel jongens als meisjes, van 13 tot 18 jaar die door (ernstige) problemen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Vaak gaat het om jongeren die een ernstig verstoorde relatie met hun ouders hebben of om andere redenen niet thuis geholpen kunnen worden. Op de Springplank bieden wij de jongeren een alternatieve, veilige en stimulerende woonomgeving.

De Springplank is gevestigd in een reguliere woonwijk en biedt plek aan 8 tot 10 jongeren. In een normale woning, op een veilige plek, waar zij kunnen groeien naar volwassenheid. Iedere jongere heeft een eigen kamer. De jongere mag deze kamer naar eigen wens inrichten. Daarnaast is er een gezamenlijk woonkamer waar gezamenlijke momenten gecreëerd worden. Naast de structuur die geboden wordt aan de jongeren, volgt iedere jongere een individueel traject waar hij/ zij werkt aan eigen doelen. Als verlening van de woonkamer, is er een ruime tuin, waar in de zomer veel gebruik van wordt gemaakt. 

Begeleiding
De Springplank biedt 24-uurs zorg middels een team van vaste medewerkers. Daarnaast heeft iedere jongere een persoonlijke mentor. Deze mentor geeft samen met de jongere, de gedragswetenschapper en de trajectmanager het hulpverleningsplan vorm. Uitgangspunt in de behandeling is dat wij hen een stabiel en veilig leefklimaat met aandacht voor elk individu bieden. De jeugdigen gaan naar school, werk of hebben een ander vorm van daginvulling. De begeleiding in de groep is erop gericht dat zij hun persoonlijke vaardigheden, zelfvertrouwen en eigen sociaal netwerk ontwikkelen. Andere doelen zijn het verminderen van probleemgedrag en het verbeteren van de relatie met de ouders/verzorgers. Ook individuele therapie of groepstherapie kan een onderdeel van de begeleiding zijn. Samen met de jeugdige en zijn of haar ouders/ voogd bepaald de mentor en de gedragswetenschapper het individuele traject van de jongere. Het doel is zo veel als mogelijk aan te sluiten bij het gewone leven. Als uitstroom werken wij bij voorkeur toe naar een terugplaatsing binnen het eigen gezin of netwerk. Indien nodig begeleiden wij de jongeren naar een zelfstandige woonplek (vaak met ambulante begeleiding) of een kamertrainingscentrum. 

Locatie 
Behandelgroep de Springplank staat in de wijk Soesterkwartier in Amersfoort. Alle voorzieningen zijn op korte afstand bereikbaar. Het station Amersfoort Centraal is op 10 minuten loopafstand gevestigd. Het centrum is binnen 8 minuten per fiets bereikbaar. Voorzieningen als scholen en sportactiviteiten bevinden zich in een straal van 5 kilometer.